آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۱۲/۰۱

چنارهای خیابان ولیعصر درختانی که بخشی از تاریخ تهران بودند و حالا از بین می‌روند

خیابان ولیعصر بلندترین خیابان خاورمیانه، زمانی پر از چنارهای به هم تنیده بود. چنارهای خیابان ولیعصر درختانی که بخشی از تاریخ بودند و حالا از بین می‌روند.
ادامه مطلب ...