گلونی

روز تولد پایگاه خبری گلونی است

روز تولد پایگاه خبری گلونی است

روز تولد پایگاه خبری گلونی است

روز تولد پایگاه خبری گلونی است

اینجا تحریریه گلونی است و ما اخبار را به سبک خودمان منتشر می‌کنیم.

شش سال از روزی که پایگاه خبری گلونی فعالیت خودش را شروع کرد می‌گذرد. امروز روز تولد گلونی است.

شش سال ماندگاری برای یک رسانه مستقل در این دوران وابستگی معنوی و مالی رسانه‌ها، زمان کمی نیست.

تعهد مالی و معنوی به احزاب و گروه‌های سیاسی و اقتصادی مانع از انعکاس واقعی اخبار و تحلیل درست موضوعات جامعه می‌شود.

گلونی اگرچه در طول این شش سال بارها با گذرگاه‌های سخت روبه‌رو شده ولی هیچگاه از رسالت خود یعنی صحت، دقت، سرعت، بی‌طرفی، استقلال تحریریه و جامعیت کوتاه نیامده است.

گلونی یک ویژگی دیگر هم دارد که کار را سخت و گاه پرمخاطره می‌کند.

از همان ابتدای تشکیل این پایگاه خبری و باوجود محدودیت‌های زیاد از نظر نیرو و امکانات رسانه‌ای، مدیرمسئول بنا را بر این نهاد که اخبار و رویدادها به روش متداول منتشر نشود.

روشی که درصد بالایی از رسانه‌ها در پیش می‌گیرند.

به این صورت که تعدادی خبرگزاری بزرگ به عنوان مرجع خبر هستند و دیگر رسانه‌ها به نقل از آنها اخبار را منتشر می‌کنند و معمولا تحلیل و تفسیر مستقلی نسبت به اخبار ندارند.

اما در گلونی اغلب مطالب تولیدی تحریریه این پایگاه خبری است و نویسندگانی در این تحریریه فعالیت می‌کنند که بتوانند تحلیل و نظر مناسب و مستقلی نسبت به رویدادها ارائه دهند نه لزوما آن چیزی که همه‌پسند باشد.

به همین دلیل در این شش سال گلونی در بسیاری از موضوعات به‌ویژه میراث فرهنگی، طنز، محیط زیست و موضوعات بومی و محلی به عنوان یک رسانه مرجع شناخته شده است.

گلونی همچنان باقدرت همین مسیر را ادامه می‌دهد. مسیری که از ابتدا درست انتخاب شد و اعتماد مخاطبان را در پی داشته است.

اینجا تحریریه گلونی است و ما اخبار را به سبک خودمان منتشر می‌کند.

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل