آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۱/۱۳

زمان حضور مدیران و معلمان و تشکیل مدارس در شبکه اجتماعی دانش‌آموزان اعلام شد

جدول زمانبندی حضور زمان حضور مدیران و معلمان و تشکیل مدارس در شبکه اجتماعی دانش‌آموزان اعلام شدو معلمان و تشکیل مدارس در شبکه اجتماعی دانش‌آموزان اعلام شد.
ادامه مطلب ...

آمار مبتلایان به کرونا تا سیزدهم فروردین؛ بیش از ۱۵ هزار تن از بیمارستان‌ها ترخیص شدند

اکنون ۱۵ هزار و ۴۷۳ نفر از بیماران بهبود یافته و ترخیص شده‌اند. آمار مبتلایان به کرونا تا سیزدهم فروردین؛ بیش از ۱۵ هزار تن از بیمارستان‌ها ترخیص شدند.
ادامه مطلب ...