آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۱/۱۷

فرصتی برای شهروندشدن

وضعیت افغانستانی‌ها در ایران از آغاز حضورشان در ایران در اواخر دهه ۱۳۵۰ و اوایل دهه ۱۳۶۰ تا این حد مشقت‌بار نبود. فرصتی برای شهروندشدن.

جهان نشسته بر ارّه کرونا

مهم اینه که بدونیم امریکایی‌ها دارن از کرونا منقرض می‌شن، البته امیدوارم ایرانی‌های مقیم امریکا هر چه زودتر به کشور برگردن. جهان نشسته بر ارّه کرونا.