آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۱/۲۳

پری منصوری درگذشت

پری منصوری کیانوش متولد سال ۱۳۱۴ بود. او در دانشگاه تهران در رشته ادبیات انگلیسی و مطالعات اجتماعی تحصیل کرد. پری منصوری درگذشت.