آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۳/۱۰

آمار کرونایی امروز در کشور؛ تاکنون ١١۶ هزار و ٨٢٧ نفر از بیماران بهبود یافته‌اند

۴٣۵ مورد بستری بوده و ١٨۴٧ بیمار نیز به صورت سرپایی خدمات رسانی شدند. آمار کرونایی امروز در کشور؛ تاکنون ١١۶ هزار و ٨٢٧ نفر از بیماران بهبود یافته‌اند.
ادامه مطلب ...