آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۳/۲۰

ارزن ها پیشمرگ بلوط

همه‌چیز از هفتم خردادماه و آن‌طور که محلی‌ها می‌گفتند، از دعوای دو برادر در روستایی در ضلع جنوبی کوه در نزدیکی بهبهان شروع شد. ارزن ها پیشمرگ بلوط‌ها.