گلونی

استاندار تهران درباره کرونا با سیاست حرف می‌زند

استاندار تهران درباره کرونا با سیاست حرف می‌زند

استاندار تهران درباره کرونا با سیاست حرف می‌زند

استاندار تهران درباره کرونا با سیاست حرف می‌زند

به گزارش گلونی استاندار تهران در مورد وضعیت کرونا در این استان حرف‌هایی زده است که نمونه کاملی از سیاسی‌کاری است.

حرف‌های دوپهلو و ضد و نقیضی که اگرچه برای شخص استاندار کاملا روشن و کنترل شده است، ولی مخاطب نمی‌تواند درک روشنی از آنها داشته باشد.

انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران گفته است:

تهران اگر به حد قرمز برسد کنترلش خیلی سخت می‌شود. وضعیت تهران هم‌اکنون در حالت هشدار و ما قبل قرمز است.

اما بلافاصله اضافه کرده است: برای ما وضعیت هشدار هم در تهران همانند وضعیت قرمز است. چراکه تهران پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد.

استاندار تهران درباره کرونا با سیاست حرف می‌زند

کسی که اینگونه حرف می‌زند یا از وضعیتی که در مورد آن حرف می‌زند آگاهی کامل ندارد که دوپهلو حرف می‌زند یا می‌خواهد راه فراری برای آینده باز بگذارد.

تهران یا در وضعیت قرمز هست یا نیست. امار‌های استانی بنا بر مصلحت‌های نامعلوم اعلام نمی‌شود ولی اگر حرف‌های رئیس شورای شهر را در نظر بگیریم که از چند برابر شدن آمار دفن‌شدگان کرونایی بهشت زهرا را در نظر بگیریم، نتیجه می‌گیریم رنگ وضعیت تهران قرمز است و چه قرمز پررنگی.

بحران کرونا دیگر جایی برای این سیاسی‌بازی‌ها باقی نگذاشته است.

کشور به مدیرانی احتیاج دارد که خیلی محکم و اصولی تنها فکرشان برون‌رفت از این وضعیت باشد نه با آینده‌نگری شخصی و مصلحت‌اندیشی‌های بی‌فایده به مردم اطلاعات غلط بدهند.

مدیر اداری استان تهران باید قاطع باشد و اگر قرار بر ایجاد محدودیت و یا حتی تعطیلی گسترده در تهران است به ستاد بحران پیشنهاد دهد.

استاندار با این حرف‌ها می‌خواهد اگر در آینده وضعیت بحرانی‌تر شد بگوید من اخطار داده بودم و اگر هم بحران فروکش کرد و وضعیت وخیمی به وجود نیامد از این بگوید که بنده هم گفتم تهران هنوز به وضعیت قرمز نرسیده است.

پایان پیام

نویسنده: محمد پورخداداد

خروج از نسخه موبایل