آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۴/۰۲

بقای خیریه ای زاگرس

از سال‌های دور، هر زمان که اوضاع اقتصادی به‌شدت بد بوده، زاگرس آسیب شدید دیده است. از قحطی ۱۳۲۰ بگیرید تا هدفمندی یارانه‌ها. بقای خیریه ای زاگرس.