آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۴/۲۱

کرونا یک ویروس رانت‌خوار است؛ کشف ابعاد جدیدی از ویروس توسط رئیس شورای شهر تهران

لقب یکی از بزرگ‌ترین رانت‌ده‌ها را باید به شهرداری تهران داد، بابت اجرای طرح ترافیک. کرونا یک ویروس رانت‌خوار است؛ کشف ابعاد جدیدی از ویروس توسط آقای هاشمی.
ادامه مطلب ...