آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۴/۲۵

آقایان مسئول التماس دعا

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور: «دعا کنید در تهران زلزله نیاید. برای زلزله بالای هفت ریشتری مشکل قبر هم داریم. آقایان مسئول التماس دعا.

زود باور نباشیم

این اشتباهات در طول سالیان متمادی از بس که تکرار شدند ما خیال می‌کنیم اتفاقاً شکل درست همین است. زود باور نباشیم چرا که به جامعه لطمه می‌زنیم.