گلونی

انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران درباره روزنامه شهروند بیانیه‌ای منتشر کرد

انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران درباره روزنامه شهروند بیانیه‌ای منتشر کرد

انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران درباره روزنامه شهروند بیانیه‌ای منتشر کرد

انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران درباره روزنامه شهروند بیانیه‌ای منتشر کرد

به گزارش گلونی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نوشت:

تعطیلی روزنامه شهروند لطمه‌ای به روزنامه‌نگاری اجتماعی ایران است.

وضعیت نامناسب رسانه‌های کشور امر ذاتی این حرفه نیست بلکه محصول سیاستگذاری‌های رسمی نادرست دولتی است.

انجمن،شیوۀ عمل و تصمیم مدیران هلال احمر را زیر نظر خواهد داشت.

در جلسه امروز هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران تحولات اخیر روزنامه شهروند بررسی شد و مفاد نامه همکاران این روزنامه خطاب به هیأت مدیره طرح شد.

به گزارش روابط‌ عمومی انجمن، در این جلسه ضمن بررسی اقدامات قبلی انجمن که منجر به مساعدت سازمان برنامه و بودجه در تامین نیاز مالی روزنامه برای جلوگیری از توقف انتشار آن شد، تحولات و تغییرات اخیر شهروند نیز مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت.

باتوجه به برخی گزارش‌های دریافتی در مورد دستورالعملی که برای مدیر مسئول جدید صادر شده است، به نظر می رسد که مدیران ارشد جمعیت هلال احمر برای تعطیلی روزنامه شهروند تصمیم خود را گرفته‌اند.

انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران

شهروند روزنامه‌ای اجتماعی است که در میان مجموعه روزنامه‌های کشور جایگاهی اثرگذار داشته است.

تعطیلی این روزنامه لطمه‌ای به روزنامه‌نگاری اجتماعی ایران تلقی می‌شود.

همچنین بیکار شدن یا اجبار به ترک فعالیت تعداد زیادی از همکاران می‌تواند ابعاد این آسیب را بیشتر کند.

هیأت مدیره انجمن تاکید دارد که همچنان در پی حل مشکل این روزنامه و خواهان اجرای قول‌های داده شده قبلی برای حفظ روزنامه و اشتغال همکاران خواهیم بود.

پذیرفتنی نیست که نهادهای عمومی و دولت در تعطیلی رسانه‌ها پیش قدم شوند.

وضعیت نامناسب رسانه‌های کشور امر ذاتی نهاد رسانه و این حرفه نیست بلکه محصول سیاستگذاری‌های رسمی نادرست دولتی و فقدان زیرساخت‌های مناسب رسانه‌ای از جمله حاکمیت قانون و حق دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار حقایق است که اگر این امور رعایت شود نیازی به وجود رسانه ها در نهادهای عمومی و دولتی نبود.

با این ملاحظات هیأت مدیره اظهار امیدواری می‌کند که مسئولین محترم در رویکرد فعلی به این روزنامه تجدید نظر نمایند و اجازه ندهند که یک روزنامه خوب به تعطیلی کشیده شود، روزنامه‌نگاران این روزنامه حق امنیت شغلی خود را از دست بدهند و حقوق مخاطبان نیز نادیده گرفته شود.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران این موضوع را تحت نظارت داشته و شیوۀ عمل و تصمیم مدیران هلال احمر در این مورد را از نظر دور نمی‌دارد.هیأت مدیره بر پیگیری موضوع تأکید دارد.

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل