آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۵/۰۲

و یا غلط است

این اشتباهات در طول سالیان متمادی از بس که تکرار شدند ما خیال می‌کنیم اتفاقاً شکل درست همین است. و یا غلط است. در این باره بیشتر بخوانید.