گلونی

تهاجم جنسی چیست؟ اجبار به لمس کردن بدن

تهاجم جنسی چیست؟ اجبار به لمس کردن بدن

تهاجم جنسی چیست؟ اجبار به لمس کردن بدن

تهاجم جنسی چیست؟

به گزارش گلونی ما خشنونت جنسی، آزار جنسی، تهاجم جنسی و تجاوز جنسی داریم که هر کدام مصادیقی دارند. هر کدام از این واژه‌ها با هم متفاوت هستند.

واژه‌هایی که می‌توانند یادآور اتفاقی ناخوشایند و تجربه‌ای غم‌انگیز از سوی انسانی باشند که مورد تعرض، حتی کلامی قرار گرفته است.

تهاجم جنسی چیست؟

البته شاید خیلی از ما این واژه‌ها را درجایگاه مناسب خود به کار نبریم و گمان کنیم اتفاق مورد بحث در همه موارد معنی تجاوز جنسی دارد.

بحثی که این روزها در فضای مجازی نیز به راه افتاده است. تجربیات افراد، همه هشتگ تجاوز جنسی را در کنار خود دارد.

هرچند هرکدام از این‌ها به نوعی تجاوز به روح و احساسات انسان به حساب می‌آید، اما شاید واژه مناسب و درست در جای خود به کار نرفته باشد.

گاهی برخی از کاربران توییتر از واژه تجاوز جنسی برای خاطره‌ای که بعد از سال‌ها جرأت نوشتن آن را پیدا کرده‌اند به کار می‌برند و برخی دیگر مخالفت می‌کنند و معتقد هستند این قبیل اتفاقات را نمی‌شود با نام تجاوز نام برد.

هر چه که هست واژه‌ها نمی‌توانند بار سختی و درد روحی اتفاقات را نشان دهند.

گاهی برای یک شخص که صرفاً خواننده است اتفاق و خاطره‌ای، خیلی خاص و بزرگ نبوده و به همین خاطر توقع دارند در انتخاب کلمات دقت شود.

اما کسی که سال‌ها این مشکل را در روح و روان خود به دوش کشیده و تجربه آزار جنسی، به هر طریق را داشته، نمی‌تواند بزرگی این مشکل را در ذهن خود کم کند.

این واژه‌ها همگی متفاوت هستند اما در زخمی که به روح و قلب انسان‌ها می‌زنند با هم مشترک هستند.

مصادیق تهاجم جنسی

هرگونه عمل فیزیکی خشونت آمیز جنسی، اجبار به لمس کردن بدن و اندام جنسی و تهاجم به فضای شخصی همراه با تهدید و ارعاب از مصادیق تهاجم جنسی هستند.

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل