آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۶/۱۰

سود در آمونیاک است و بس

تصور کنید یک چیز مسخره خریده‌اید و الان آن چیز مسخره گران شده است. این موضوع مطلبی است با این تیتر: سود در آمونیاک است و بس.

خواستگاری هتر از آلیس

در آخرین قسمت از سری فیلم‌های آلیس، دیدیم که هتر، توانست به کمک آلیس خانواده خود را از زندان ملکه ‌قرمز نجات دهد. خواستگاری هتر از آلیس.