آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۶/۱۱

هر کی تک بیاره زنم می‌شه

دو خواهر چای و شيرينی به دست وارد می‌شوند. دوخواهر دوقلو همسان كه باهم مو نمی‌زنند. همه با تعجب به آنها نگاه می‌كنند. هر کی تک بیاره زنم می‌شه.

خواستگاری در هفده سال آینده

بالاخره من همسر مورد علاقه‌ام را پیدا کردم. اما الان برای ازدواج زود است. من هنوز جوانم. کسی را می‌خواستم برای دوران میان‌سالی. خواستگاری در هفده سال آینده.