آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۶/۲۲

ما خودمان کره بگیر هستیم

بر اساس گزارش‌ها، کره در فروشگاه‌های زنجیره‌ای سهمیه‌بندی شده و به هر فرد یک کره ۱۰۰ گرمی تعلق می‌گیرد. اما ما خودمان کره بگیر هستیم.