آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۷/۱۸

بیتاشرلی بر وزن آنشرلی

 متن «بیتاشرلی بر وزن آنشرلی» را بیتا اشکانیان در ادامه ستون‌های ثابت خود نوشته است که در ادامه می‌خوانیم. بیتاشرلی بر وزن آنشرلی را بخوانید.