آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۷/۲۴

دندان های دردسرساز

وقتی پلاک‌های دندانم آماده شد و آن را در دهانم گذاشتم شوک بزرگی به من وارد شد. رسما دیگر ناتوان شدم در گفتن هرکلمه‌ای.دندان های دردسرساز.