گلونی

چطور می توانیم از دولت و مجلس شکایت کنیم؟

چطور می توانیم از دولت و مجلس شکایت کنیم؟

چطور می توانیم از دولت و مجلس شکایت کنیم؟

چطور می توانیم از دولت و مجلس شکایت کنیم؟

به گزارش گلونی شوخی با جراید امروز را بخوانید و خودتان قضاوت کنید که اگر همه‌ مردم دنیا همه‌ی خبرها را مثل ما می‌خواندند چقدر دنیای شاد و شنگولی داشتیم؛ ولی حیف که این روزها مردم و خبرها در جدی بودن و کوتاه نیامدن رقابت تنگاتنگی با هم دارند.

چطور می توانیم از دولت و مجلس شکایت کنیم؟

1. دولت از برخی نمایندگان مجلس شکایت کرد. (آرمان ملی)
مردم: چطور می‌توانیم از هر دوی‌شان شکایت کنیم؟

2. روحانی: از هر فرصتی برای رفع تحریم استفاده می‌کنیم. (آرمان ملی)
گلونی: البته تا رفع نشده هم نباید هیچ فرصتی را برای توجیه کم‌کاری‌ها به‌وسیله‌ی تحریم از دست بدهید.

3. فاز جدید در روابط پاستور-بهارستان (آرمان ملی)
گلونی: فازشون چیه؟

4. وزیر نفت: تحریم‌های آمریکا مقابله با کرونا را دشوار کرد. (آفتاب اقتصادی)
وزیر بهداشت: کرونا باعث کاهش قیمت نفت شد!

5. افزایش سود بانکی بدون اطلاع وزیر و رئیس بانک مرکزی (آفتاب اقتصادی)
گلونی: می‌خواستند آرام آرام اطلاع بدهند که هول نکنند!

6. رئیسی: برخورد قاطع با دزد کیف و موبایل مردم (آرمان ملی)
گلونی: دست شما درد نکند. برخورد قاطع با دزدان جیب مردم هم فراموش نشود.

7. با اولین بارش پاییزی، اهواز زیر آب رفت. (آرمان ملی)
گلونی: همه‌اش تقصیر اهواز است. اگر یادتان باشد با اولین حمله‌ عراق هم زیر توپ و تانک رفت.

8. آقازاده‌های خارج علیه پدران (آرمان ملی)
گلونی: مثل این‌که در زمینه‌ «فرار ژن‌ها» به خوبی «فرار مغزها» عمل نکردیم!

9. اصلاح‌طلبان استقبال نبینند نمی‌آیند. (آرمان ملی)
گلونی: ظاهراً این روزها مردم هم اصلاح‌طلب نبینند می‌آیند!

10. شیوخ عرب مشتریان پروپاقرص گوسفند ایرانی (آسیا)
گوسفند ایرانی: نععع… نعععع…

11. آیا طرح قیر رایگان اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها را کاهش می‌دهد؟ (اعتماد)
گلونی: این طرح قیر رایگان تا یارانه را آسفالت نکند ول‌کن نیست!

12. برجام فقط از سال 95 تا 98 سفره‌ی مردم را 30 درصد کوچک کرد. (کیهان)
گلونی: خب، این 30 درصدش؛ 60 درصد بقیه‌اش چطور کوچک شد؟

پایان پیام

نویسنده: مسعود توکلی

خروج از نسخه موبایل