آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۸/۰۲

مسابقه رالی آخرش خوش است

اصلاً چپ و راستی نداشت که بخواهیم بپیچیم. تا چشم کار می‌کرد دشت بود و مسیری سنگلاخ. چطوری از اینجا سردرآورده بودیم؟ مسابقه رالی آخرش خوش است.