آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۸/۰۳

 وقتی مزاحم تلفنی عاشقت شود

این هم از بخت و اقبال من است که مزاحم تلفنی‌ام عاشق صدایم بشود و ساعت‌ها و روزها التماس کند که فقط یک الو یا بله به او بگویم.  وقتی مزاحم تلفنی عاشقت شود.

ترسویی که خودآزاری داشت

اگر همه آدم‌های دنیا را مجبور می‌کردند که در یک اتاق فرار وارد شوند، حتماً آخرین‌شان بودم و امکان نداشت زودتر بروم. ترسویی که خودآزاری داشت.