آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۸/۰۵

جایی میان زمین و زمان

بالاخره یک نفر در خانواده ما به جایی رسید که مجسمه‌اش را بسازند. البته نه روی زمین. این‌جا، توی سیاره سرخ. جایی میان زمین و زمان.