آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۸/۰۶

طالع بینی متولدین ۶ آبان

طالع آنها با عقرب گره خورده است. هرگز سعی نکنید تولد بگیرید. اگر با یک متولد دیروز برخورد کردید سریع او را کتک زده و فرار کنید. طالع بینی متولدین ۶ آبان.