گلونی

مرتضی ابراهیمی رستاقی زاگرس شناس برجسته

مرتضی ابراهیمی رستاقی را بشناسید؛ زاگرس شناس برجسته کشور

مرتضی ابراهیمی رستاقی را بشناسید؛ زاگرس شناس برجسته کشور

مرتضی ابراهیمی رستاقی را بشناسید؛ زاگرس شناس برجسته کشور

به گزارش گلونی مرتضی ابراهیمی رستاقی در سال 1335 در ساری به دنیا آمد.

او لیسانس جنگل و مرتع دارد و دارای سوابق ارزشمند علمی و پژوهشی است.

سوابق کاری:

سال های 1361 لغایت 1368 اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، مسئول تهیه طرح‌های جنگل‌داری، جنگل‌کاری و بهره‌برداری.

سال‌های 1369 لغایت 1374 دفتر فنی جنگل‌داری سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، مسئول تهیه و اجرای طرح‌های جنگل‌داری جنگل‌های خارج از شمال کشور.

سال‌های 1375 لغایت 1382، حوزه معاونت جنگل‌های شمال کشور سازمان جنگل‌ها، کارشناس مسئول حوزه معاونت و سرپرست تهیه طرح جامع جنگل‌داری چند منظوره حوضه آبخیز شماره 30 رامسر.

معاون دفتر فنی جنگل‌داری سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در امور جنگل‌های خارج از شمال(1376).

سال1383 تا 1389، عضو شورای عالی جنگل و مرتع و آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، ناظر عالی طرح‌ها و برنامه‌های بخش جنگل کشور.

از سال 1391 بازنشسته سازمان جنگل‌ها، سال‌های 1392 و 1393 ناظر عالی فنی طرح‌های جنگل‌کاری دامنه‌های جنوبی البرز واقع در شمال تهران بزرگ از ناحیه شرکت.

از 1394 لغایت 1396 مشاور رییس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در زمینه امور جنگل.

ازسال 1396 تاکنون طراح و ناظر اجرایی فضای سبز مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان مازندران-ساری ( اداره کل حفظ آثار ونشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مازندران).

مرتضی ابراهیمی رستاقی را بشناسید

تألیفات:

١: کتاب جنگل شناسی زاگرس به اتفاق دکتر محمد حسین جزیره‌ای، انتشارات دانشگاه تهران 1382، (برنده کتاب سال بخش کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی در سال 1383).

٢: کتاب مدیریت جنگل‌های دست کاشت بیابانی به اتفاق همکاران، انتشارات پونه به سفارش سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور 1387.

٣: تالیف گروهی کتاب سیمای منابع طبیعی و آبخیز های ایران،بخش جنگل به همراه دکتر ثاقب طالبی-انتشارات پونه به سفارش سازمان جنگل‌ها 1391.

مقالات:

١: جنگل‌کاری مستقیم بابذر بلوط – 1364- ارائه به صورت سخنرانی در سمینار مدیریت جنگل‌های زاگرس در یاسوج.

٢: ریشه‌های تخریب جنگل‌های زاگرس 1370- چاپ در مجله جنگل و مرتع.

٣: نقش بنه در مدیریت جنگل‌های خارج از شمال – 1380- ارائه به صورت سخنرانی در همایش ملی بنه مروارید سبز در شیراز.

۴: روش آمار برداری برای جنگل‌های شاخه زاد بلوط زاگرس به اتفاق دکتر محمود زبیری و همکاران، ارائه شده در کنگره جنگل در کشور فنلاند.

۵: نقش سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در مدیریت و حفاظت جنگل‌ها- 1383- ارائه به صورت سخنرانی در همایش ملی حفاظت از جنگل‌ها دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

۶: حفاظت از اکوسیستم‌های جنگلی منحصر به فرد به اتفاق دکتر مهاجر و مهندس سیف اللهیان- 1387 (1999) ارائه به صورت سخنرانی در گردهمائی بین‌المللی کشورهای کم پوشش LFCC.

٧: زاگرس، وضعیت موجود و گزینه‌های مدیریت به اتفاق شمس ا… شریعت نژاد- 1375- ارائه به صورت سخنرانی در همایش ملی مدیریت جنگل‌های زاگرس در خرم آباد.

٨: جنگل‌های زاگرس و نقش آن در توسعه ملی- 1381- ارائه بصورت سخنرانی در گردهمائی علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد واحد چالوس.

٩: زاگرس؛ سلسله حیات بخش فلات ایران- 1375- چاپ در مجله جنگل و مرتع.

١٠: بررسی پتانسیل بالقوه جنگل‌های بلوط زاگرس به اتفاق دکتر خواجه الدین 1375- ارائه در همایش ملی مدیریت جنگل‌های زاگرس در خرم‌آباد.

فعالیت‌های آموزشی

١: تدریس در دوره‌های آموزش ضمن خدمت سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور.

٢: تدریس واحد درسی جنگل‌شناسی جنگل‌های خارج از شمال (با تاکید بر زاگرس) در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده جنگل‌داری و فناوری چوب دانشگاه گرگان.

٣: مشاور پایان نامه «برآورد دقت روش آمار برداری خط نمونه در تهیه نقشه تیپ وا نبوهی جنگل‌های استان لرستان»وحیده بهرامی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه منابع طبیعی دانشگاه تهران، 1388.

۴: مشاور پایان نامه «بررسی تغییرات تحولی جنگل هیانان ایلام وارائه راهکارهای مناسب جهت مدیریت بهینه آن» احمد حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده جنگل‌داری دانشگاه گرگان،1382.

۵: مشاور پایان نامه «مقایسه ساختار توده های طبیعی با بهره‌برداری شده بلوط استان آذربایجان غربی» مجید پاتو، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده جنگل‌داری دانشگاه گرگان،1384.

سمینارها

١: عضو کمیته علمی سمینار ملی مدیریت جنگل‌های زاگرس 1375 خرم آباد.

٢: عضو کمیته‌های علمی، اجرائی و مسئول دبیرخانه همایش ملی مدیریت جنگل‌های شمال 1379 رامسر.

٣: عضو کمیته علمی همایش ملی بنه مروارید سبز-1380- شیراز.

۴: عضو کمیته اجرائی سمپوزیوم بین‌المللی راش- 1380 – کرج.

۵: عضو کمیته علمی گردهمائی بین‌المللی کشورهای کم پوشش-1377- تهران.

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل