گلونی

گفتن از ایران باستان به معنی انکار اسلام نیست

گفتن از ایران باستان

گفتن از ایران باستان به معنی انکار اسلام نیست

گفتن از ایران باستان به معنی انکار اسلام نیست

به گزارش گلونی یکی دیگر از موضوعاتی که در ایران بین افراد مختلف مورد مناقشه است، بحث ایران باستان و اسلام است. متاسفانه ما هنوز در مورد این دو مقوله به یک اجماع مناسب نرسیدیم.

طرفداران هردو گروه وقتی به تنهایی صحبت می‌کنند دم از اتحاد و همدلی می‌زنند اما وقتی که رودرروی هم قرار می‌گیرند فقط به اختلافات دامن می‌زنند و هریک قصد تخریب دیگری را دارند. اما بد نیست صحبت‌های غلامحسین ابراهیمی دینانی را هم بشنویم.

گفتن از ایران باستان

سایر ویدیوها در نماشای گلونی

ما باید بدانیم توجه به ایران باستان به معنای بی‌توجهی به اسلام نیست و احترام به اسلام به معنی قبول نداشتن ایران باستان نیست.

ما باید بدانیم ایران قبل از اسلام هم تاریخ و مردمانی باارزش و افتخارآمیز داشته است.

اگر اینطور نبود، پس از ورود اسلام به ایران، مردم آن را قبول نمی‌کردند.

مانند کشورهای بسیاری که روزگاری مسلمان بودند ولی حالا حتا اسم مسلمانی را هم از روی خود برداشته‌اند.

یا حتا کشورهای مسلمانی که روزگاری مهد اسلام بودند ولی حالا فقط به صورت اسمی مسلمان هستند و هیچ بویی از اسلام نبردند.

مردم و ملت ایران پیش از اسلام اهل اندیشه و تفکر بودند و برای همین هم اسلام را با جان و دل پذیرفتند.

بی‌انصافی است اگر بگوییم ایران و مردمش قبل از اسلام، هیچ بودند و اسلام به آنها همه چیز داد. از آن سو اما ما باید بدانیم اسلام باعث پیشرفت ایران شد.

مخصوصا در علم و ادبیات. صدها دانشمند و ادیب ایرانی که پس از اسلام در ایران ظهور کردند و هریک در آسمان رشته خود ستاره شدند و درخشیدند گواهی بر این ادعاست.

پس چه خوب است که هم به اسلام احترام گذاشت و هم به تاریخ باستان ایران. چه خوب است که هم اسلام را قبول داشت و هم تاریخ باستان ایران را.

این دو هیچ یک دیگری را نقض نمی‌کنند و جای یکدیگر را هم تنگ نکردند منتها این ما هستیم که آنها را اینقدر از هم دور کردیم.

ما ایرانی و مسلمان هستیم. یکی از این دو ویژگی را از ما بگیرند، آن ما دیگر ما نیستیم.

پایان پیام

نویسنده: محسن فراهانی

خروج از نسخه موبایل