گلونی

تعبیر خواب وام ازدواج و شما که پشیمان می‌شوید

تعبیر خواب وام ازدواج

تعبیر خواب وام ازدواج

تعبیر خواب وام ازدواج

به گزارش گلونی اگر شخصی در خواب ببیند که ‌وام ازدواج گرفته‌ است، نشان بر آن است که او ازدواج کرده‌ است.

اگر در خواب ببینید که می‌خواهید ازدواج کنید که بتوانید وام ازدواج بگیرید، نشان بر آن است که شما بسیار آدم طمع‌کاری هستید.

درست است که وام ازدواج بسیار چشم‌گیر است و می‌تواند زندگی آدم را دگرگون کند، اما آدم برای وام ازدواج که ازدواج نمی‌کند.

هیچ وقت در زندگی طمع نکنید و یادتان باشد که طمع سه تا سوراخ دارد. از ما گفتن بود.

اگر در خواب دیدید که وام ازدواج گرفته‌اید و نمی‌دانید با آن چه کنید، نشان بر آن است که شما هیچ برنامه‌ریزی برای زندگی خود ندارید.

می‌دانیم پول زیادی است اما شما هم باید برنامه‌ داشته باشید تا این پول را هدر ندهید.

اگر در خواب دیدید که در سن کم می‌خواهید ازدواج کنید تا وام ازدواج بیشتری بگیرید، نشان بر آن است که شما خودتان را که بدبخت می‌کنید هیچ، یک نفر دیگر را هم بدبخت می‌کنید.

با این سن به خاطر وام بیشتر ازدواج نکنید که بعداً پشیمان می‌شوید. ببینید کی گفتیم.

تعبیر خواب وام ازدواج

اگر در خواب دیدید که شما ازدواج کردید و مدتی بعد وام ازدواج را افزایش دادند، نشان بر آن است که باید برای شما به‌جای دیر اومدی خیلی دیره، بخوانند زود اومدی خیلی زوده. ناراحت نباشید.

در ازدواج بعدی‌تان وام بیشتری بگیرید.

اگر در خواب دیدید که می‌خواهید ازدواج کنید اما مشکلات مالی دارید و نمی‌توانید ازدواج کنید.

ناگهان وام ازدواج می‌گیرید و تمام مشکلات شما حل می‌شود و مقداری از آن وام را هم پس‌انداز می‌کنید، نشان بر آن است که شما در خواب هفت پادشاه هستید.

به خوابیدن ادامه بدهید که در بیداری از این خبرها نیست.

در مجموع دیدن وام ازدواج در خواب به شرطی توصیه می‌شود که مبلغ چشم‌گیری باشد.

در غیر این صورت لازم نیست خوابش را ببینید که به دردتان نمی‌خورد.

پایان پیام

نویسنده: بیتا اشکانیان

خروج از نسخه موبایل