گلونی

واکسیناسیون کرونا در ایران با رعایت فاصله فیزیکی

واکسیناسیون کرونا در ایران با رعایت فاصله فیزیکی

واکسیناسیون کرونا در ایران با رعایت فاصله فیزیکی

واکسیناسیون کرونا در ایران با رعایت فاصله فیزیکی

به گزارش گلونی رییس جمهور امروز شنبه 18 بهمن ماه در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا، از آغاز واکسیناسیون براساس اولویت‌های تعیین شده از هفته جاری خبر داد.

او گفت: کادر درمان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، در اولویت دریافت واکسن هستند.

بالاخر پس از کشمکش‌ها و فراز و نشیب‌های مختلف، رسیدن واکسن به ایران و آغاز واکسیناسیون حتما بهترین خبر این روزهاست.

اما آغازشروع واکسیناسیون به هیچ وجه به معنی پایان دوران مراقبت، ماسک زدن و رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیست.

تنها در صورت همکاری و مشارکت مردم در ادامه توجه به فاصله‌گذای اجتماعی و قطع زنجیره انتقال، واکسیناسیون تدریجی می‌تواند به مدیریت و کنترل کرونا، بینجامد.

ضمن آنکه با توجه به سرعت فعلی تولید و تزریق واکسن، روند واکسیناسیون نه فقط در ایران که در کل دنیا، به صرف زمانی طولانی شاید حتی چند سال نیازمند است.

خبر نه چندان خوشایند درباره واکسیناسیون ویروس کووید 19 فقط کندی روند واکسیناسیون نیست.

تغییرات مکرر در ژنوم این ویروس و جهش‌های متعدد آن، انعطاف و قابل به‌روزرسانی بودن فرمول واکسن‌ها را نیز می‌طلبد.

خود این موضوع، تاثیر نامطلوبی بر افزایش شتاب واکسینه کردن مردم در جهان خواهد داشت.

واکسیناسیون کرونا در ایران

تنها کاری که همچنان نه فقط از مردم ایران که از کل دنیا انتظار می‌رود، اعتماد به علم، تمدید مراقبت‌ها و محدودیت‌های کرونایی، کاهش تردد، لغو سفرها و مراودات و معاشرت‌های بی مورد و ماسک زدن است.

در کنار واکسیناسیون، همچنان تا قطع زنجیره انتقال کرونا و پایان پاندمی، توصیه سازمان بهداشت جهانی، فقط و فقط مراقبت و پیشگیری است.

نباید اجازه بدهیم بی‌توجهی، عادتی شدن و سهل‌انگاری، میزان مراقبت و رعایت پروتکل‌ها را کاهش دهد.

آغاز واکسیناسیون، در بهترین حالت و در طولانی مدت، روند ابتلا به وروس را کاهش خواهد داد.

تا پیش از آن و تا اطلاعی تازه وظیفه ما همچنان فاصله‌گذاری اجتماعی و پیشگیری است.

باشد که به کمک تلاش دانشمندان خارجی و داخلی، همت مسئولان اجرایی بهداشت کشور و همکاری همۀ مردم، زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شود، شاهد ایمنی جمعی اکثریت مردم و پایان پاندمی کرونا باشیم.

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل