گلونی

۵۶ داوطلب تزریق کننده واکسن ایرانی کرونا، حالشان خوب است

۵۶ داوطلب تزریق کننده واکسن ایرانی کرونا، حالشان خوب است

۵۶ داوطلب تزریق کننده واکسن ایرانی کرونا، حالشان خوب است

۵۶ داوطلب تزریق کننده واکسن ایرانی کرونا، حالشان خوب است

به گزارش گلونی مینو محرز، محقق اصلی پروژه و مسئول تیم نظارت بر فاز مطالعات بالینی واکسن کووایران برکت از اتمام فاز اول مطالعات بالینی این واکسن خبر داد.

به گفته او واکسن برکت فاز مصون بودن را پشت سر گذاشته و بعد از دو نوبت تزریق روی ۵۶ داوطلب، حال همه آن‌ها خوب است.

محرز در نشست خبری گفت: «برایم جای افتخار دارد که با طی مراحل مطالعات بالینی، واکسن‌سازی بعد از سال‌ها در کشور رنگ دیگری به خود می‌گیرد و دیگر احتیاجی به کشورهای بیگانه نداریم».

وی اضافه کرد: «امیدوارم چند وقت دیگر این خبر خوب را با خوشحالی بعد از طی مراحل مطالعاتی واکسن به مردم اعلام کنم».

۵۶ داوطلب تزریق کننده واکسن ایرانی کرونا

دکتر محرز درباره هزینه تمام شده واکسن کووایران برکت گفت: «در یک پاندمی، کشورها موظف هستند واکسن رایگان در اختیار دهند.

در همه جای دنیا کشورها موظفند این واکسن را تهیه و مجانی در اختیار مردم قرار دهند».

ای روزها برای مردم ما هیچ خبری بهتر از تسریع واکسیناسیون نیست.

حالا که واکسن کووایران هم زیر نظر سازمان‌های معتبر و دانشمندان داخلی یک مرحله دیگر را با سربلندی پشت سر گذاشته، امیدواری مردم هم به آغاز تولید انبوه و ورود به فاز بعدی این واکسن، بیشتر شده است.

این روزها شهرهای خوزستان پیک تازه‌ای را با ترکتازی ویروس انگلیسی، از سر می گذرانند.

وضعیت در خیلی از شهرها دوباره قرمز شده و همین موضوع مطالبات مردم را در تهیه و تسریع واکسیناسیون، بیشتر می‌کند.

هر واکسنی که اعتبار و مجوز قابل اعتمادی داشته‌باشد، چه تولید داخل و چه تولید خارج از کشور، باید هرچه سریع تر به دست مردم برسد.

باشد که به کمک این واکسن‌ها شیب نمودار میزان ابتلا و از آن مهمتر مرگ و میر ناشی از کرونا، به سمت صفر میل پیدا کند.

پایان پیام

نویسنده: آرزو قدوسی

خروج از نسخه موبایل