تعریف تیتر خبر و ویژگی های آن

تعریف تیتر خبر و ویژگی های آن

به گزارش گلونی تیتر (فشرده لید) و هدایت‌گر خواننده به سوی خبر است. تیتر باید چكیده مهم‌ترین مطلب را دقیق و روشن بیان كند، اولین هدف تیتر مطلع ساختن خواننده از ثمراتی است كه می‌توان از مطلب انتظار داشت.

تیتر باید بتواند با حداقل واژه‌ها حداكثر مفهوم و معنا را برساند، تیتر خواننده را به خواندن مطالب ترغیب و او را از وجود نكات جالب در مطلب مطمئن می‌سازد.

ویژگی‌های تیتر خبر:

۱- بیان پیام خبری به طورخلاصه و فشرده.

۲- ترغیب خواننده به خواندن لید و متن خبر.

۳- تعیین اهمیت و ارزش‌های مطالب مختلف.

۴- تفكیك مطالب مختلف اخبار از هم و كمك به زیبایی صفحه‌ ‌روزنامه.

قواعد تیترنویسی:

۱- تیتر باید با مطالب لید هماهنگ و منطبق باشد و همان مطالب را کم‌تر و بیشتر بیان کند.

۲- در نوشتن تیتر باید از واژه‌های آشنا و رسا استفاده کرد.

۳- تیتر باید روشن، دقیق و بدون ابهام باشد.

۴- چون تیتر شعار نیست بنابراین باید حاوی فعل باشد مگر در شرایطی كه انجام شدن یا انجام نشدن كار برای خواننده ابهامی در برنداشته باشد.

۵- انتخاب فعل مناسب كلید موفقیت در نگارش تیتر است.

۶- از تكرار كلمه در تیتر باید اجتناب كرد (مگر در موارد خاص مانند: تهران گریست، خون گریست).

۷- از نوشتن تیترهای سوالی مگر در موارد ضروری باید خودداری كرد (باید نوعی خبر در آن وجود داشته باشد).

۸- از نوشتن تیترهای منفی باید اجتناب كرد مگر در مواردی كه تیتر هدف خاصی را دنبال می‌کند.

۹- از شكستن واژه ها در تیتر باید پرهیز كرد.

۱۰- هرچه تیتر كوتاه‌تر باشد بهتر است (حداكثر ۵ تا ۷ كلمه به شرط رساندن دقیق مطلب).

۱۱- از نوشتن حرف اضافه و برخی واژه ها چون (از، در، كه، به، برای، با و…) در ابتدای تیتر باید خودداری شود.

۱۲- شكل ظاهری تیتر از نظر انتخاب واژه‌های مشابه باید در نظرگرفته شود.

۱۳- نقل قول غیرمستقیم در تیتر بهتر است.

۱۴- اجزای كلمات مركب و افعال آن در یك سطر بیاید.

۱۵- سطرها به حروف اضافه منتهی نشود.

۱۶- از «است» كمتر استفاده شود.

۱۸- اسامی ناشناخته به صورت كامل ذكر شود.

۱۹- از مخفف‌ها به صورت مجرد استفاده نشود.

۲۰- از صفات بد و خوب كه نسبی هستند نباید استفاده شود.

۲۱- از نظرات به دلیل یكسان نبودن مطلقا استفاده نشود.

۲۲- تكرار بیش از اندازه قیود صفت ساز و صفت نسبی اثر آنها را كاهش می‌دهد ولی از قیود صفت‌ساز می توان در تیتر استفاده كرد.

پایان پیام

نویسنده: عارفه شایان

کد خبر : 225785 ساعت خبر : ۱۲:۱۵ ب٫ظ

لینک کوتاه مطلب : https://golvani.ir/?p=225785
اشتراک در نظرات
اطلاع از
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات