گلونی

اسکوتر سیاه اردک دریایی درشت جثه با گردن ضخیم

اسکوتر سیاه

اسکوتر سیاه اردک دریایی درشت جثه با گردن ضخیم

اسکوتر سیاه اردک دریایی درشت جثه با گردن ضخیم

به گزارش گلونی در کتاب اطلس پرندگان ایران که سازمان حفاظت از محیط زیست منتشر کرده است درباره اسکوتر سیاه آمده است:

ویژگی‌های ظاهری: طول بدن ۴۴ تا ۵۴ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۷۹ تا ۹۰ سانتی‌متر است.

از اردک‌های دریایی درشت جثه با گردن ضخیم و دم به نسبت بلند و نوک تیز است.

نرو ماده متفاوت و فاقد تغییرات فصلی هستند. پرنده نر بالغ، بدن یکدست سیاه دارد.

منقار نیز سیاه است که در بخش فوقانی آن نارنجی رنگ دیده می‌شود و در قاعده یک برآمدگی سیاه بزرگ دارد.

از «اسکوتر بال سفید» نر به واسطه فقدان آینه بالی سفید و لکه سفید زیر چشم‌ها تشخیص داده می‌شود.

پرنده ماده بالغ، قهوه‌ای تیره با سینه و شکم کمرنگ‌تر دیده می‌شود و گونه‌های اطراف گردن و گلو، رنگی سفید مایل به قهوه‌ای دارد.

اسکوتر سیاه

تفاوت آن با «اسکوتر بال سفید» ماده در رنگ صورت، آينه بالی سفید و پاهای سیاه (نه قرمز) است.

پرنده نابالغ شبیه به ماده بالغ است ولی روتنه تیره‌تر و زیرتنه سفیدتری دارند.

ویژگی‌های زیستی

آب‌های ساحلی با عمق بیش از ۱۰ تا ۲۰ متر که در فاصله ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متری از ساحل واقع شده و از نظر منابع غذایی جانوری غنی باشد را ترجیح می‌دهد.

گاهی اوقات نیز در دهانه مصب‌ها و دریاچه‌های آب شیرین دیده می‌شود.

در خارج از دوره جوجه‌آوری پرنده‌ای اجتماعی است و در دسته‌های بزرگ یافت می‌شود.

نسبت به دیگر اسکوترها با دشواری کمتری از سطح آب به پرواز در می‌آید، پروازی قوی با بال زدن‌های سریع دارد و معمولا به صورت خطوط موجدار یا در گروه‌های نامنظم پرواز می‌کنند.

به راحتی شنا می‌کند، اغلب دم خود را بالا نگه می‌دارد و با غوص کردن به تغذیه از نرم‌تنان می‌پردازد.

پراکنش و فراوانی: در گذشته به صورت سرگردان و به تعداد بسیار اندک در سواحل جنوبی دریای کاسپین دیده می‌شد ولی اخیرا گزارشی از حضورش در کشور در دست نیست.

وضعیت حفاظت: در فهرست پرندگان حمایت شده ایران قرار دارد و دارای ارزش حفاظتی است.

پایان پیام

خرید از سایت‌های معتبر با کد تخفیف گلونی
کلیک کنید

خروج از نسخه موبایل