گلونی

تاجلی بیگم و بهروزه خانم زنان شاه اسماعیل در جنگ چالدران

تاجلی بیگم و بهروزه خانم زنان شاه اسماعیل در جنگ چالدران

تاجلی بیگم و بهروزه خانم زنان شاه اسماعیل در جنگ چالدران

تاجلی بیگم و بهروزه خانم زنان شاه اسماعیل در جنگ چالدران

به گزارش گلونی جنگ‌‌هایی در تاریخ وجود دارند که تا سال‌‌ها در یاد هر دو کشور مغلوب و پیروز باقی می‌‌مانند. یکی از این جنگ‌‌ها جنگ معروف چالدران است که بین سپاه سلطان سلیم عثمانی و شاه اسماعیل اول درگرفت.

همه ما کمابیش درباه این جنگ چیزهایی شنیده یا دیده‌‌ایم. اما اگر روایت این جنگ روی دیگر هم داشته باشد چه؟ در این یادداشت می‌‌خواهیم به انسان‌‌هایی بپردازیم که در این نبرد تاریخ‌‌ساز حضور داشتند و احتمالا ما نامی از آن‌‌ها نشنیده‌‌ایم.

درگیری و مخالفت بین دو دولت صفوی و عثمانی از زمان قدرت‌‌گیری نیروی اول آغاز شد. زیرا عثمانیانِ سنی مذهب تولد یک شاهنشاهی شیعی در نزدیکی خود را تهدید بزرگی می‌‌دانستند و تاریخ شاهد است که به دلیل کاریزما و قوه نفوذ شاه اسماعیل حق هم داشته‌‌اند.

چراکه شمار زیادی از قزلباشان معتقد به شاه صفوی در منطقه آناتولی، یعنی  منطقه تحت نفوذ عثمانی قرار داشتند و حضور آن‌‌ها اقتدار شاهنشاهی جهان تسنن را به خطر می‌‌انداخت. در نتیجه، مجموعه درگیری‌‌ها و کارشکنی‌‌های دو قدرت در مقابل هم به جنگی عظیم در محدوده چالدران انجامید.

دو سپاه در حالی مقابل هم قرار گرفتند که یکی نیروی آتش و توپ در اختیار داشت و دیگری استفاده از توپ را ناجوانمردانه می‌‌دانست. همین مسئله اولین شکست شاه اسماعیل را رقم زد و برای دولت صفوی فاجعه‌‌ای بی‌‌مثال به بار آورد.

تاجلی بیگم و بهروزه خانم

با این که جنگ به شکست سلسله صفوی انجامید اما نباید تلاش‌‌های ارتش ایران را نادیده بگیریم. در این نبرد زنان ایرانی در کنار مردان‌شان، شانه به شانه ایستادگی کردند و حتی همسران محبوب شاه ایران هم‌‌رکاب با شوهرشان در مقابل قوای بیگانه ایستادند.

تاجلی بیگم یا شاه بیگم خانم و بهروزه خانم از همسران سوگلی و محبوب شاه بودند که کمتر نامی از آن‌‌ها شنیده‌‌ایم. در جریان نبرد این دو زن همراه با باقی زنان ایرانی جنگیدند و در نهایت به دست سپاه عثمانی اسیر شدند. تاجلی بیگم که در سیاست هم مانند شمیشرزنی سرآمد بود، توانست از دست دشمن بگریزد و به وطن بازگردد اما بهروزه خانم در چنگ عثمانی باقی ماند.

امروزه پشت بقعه شیخ صفی در اردبیل مزار مردان و به خصوص زنانی است که نامی از آن‌‌ها به یادگار نمانده است و انگار که تاریخ حضور و رشادت‌‌هایشان را فراموش کرده است.

درباره دوران صفویه بیشتر بخوانید

پایان پیام

نویسنده: کیمیا قنبری

خرید از سایت‌های معتبر با کد تخفیف گلونی
کلیک کنید

خروج از نسخه موبایل