گلونی

نقش دونده در مافیا و مسیری که انتها ندارد

نقش دونده در مافیا و مسیری که انتها ندارد

نقش دونده در مافیا و مسیری که انتها ندارد

نقش دونده در مافیا و مسیری که انتها ندارد

به گزارش گلونی بعضی از بازیکنان برای این در شهر حضور دارند که برخلاف دیگران، در مسیر هدف خودشان حرکت کنند و مسیر دیگران را مخدوش نکنند.

آنها باید در تمام بازی بدوند تا بتوانند به وضعیتی مطلوب دست پیدا کنند.

هر چند که آخر این مسیر مشخص نیست و ممکن است انتهای آن هیچوقت معلوم نشود. اما این موضوع چیزی از میزان دوندگی آنها کم نمی‌کند.

به همین علت ما نیز برای آنها ارزش قائل شده و نقش دونده را به بازی مافیا پیشنهاد می‌دهیم.

دونده شهروندی است که در تمام مدت بازی، سعی می‌کند شهروندان را قانع کند به او رای ندهند و خودش هم بتواند در بازی بماند و به دیگران کمک کند.

از طرفی باید موقعیت خود را به حدی برساند که مافیا او را جدی بگیرد و به عنوان گره بازی در شهر نگه‌دارد.

قوانین بازی مافیا برای دونده، قابلیت خاصی در نظر نگرفته است و فقط به او اجازه می‌دهد در تمام مدت بازی عبور و مرور داشته باشد و میزان سرعتش هم هر چقدر باشد مشمول جریمه نمی‌شود.

در اصل همین که جلوی او گرفته نمی‌شود برایش کافی است.

نقش دونده در مافیا

اگر در بازی مافیا نقش دونده را دریافت کردید، از حرکات کششی مناسب استفاده کنید تا دچار گرفتگی عضلات نشوید.

چون مسیرهای پیش روی شما آن هم بدون این که توانایی خاصی داشته باشید، پیچیده و پر از فراز و نشیب است.

در طول بازی دائماً برای دیگران وضعیت خود را شرح دهید و از اهداف‌تان صحبت کنید تا علاوه بر حرکت رو به جلو باعث افزایش امید در شهر شوید.

چون مشخص نیست که به اهداف‌تان می‌رسید یا نه، اما می‌توانید به دیگران کمک کرده و از زوایای دیگر مثمر ثمر باشید.

پایان پیام

قسمت‌های دیگر را بخوانید

نویسنده: سارا ملاعباسی

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
اینجا را ببینید

خروج از نسخه موبایل