گلونی

شاهین دودی یک دم مثلثی شکل دارد

شاهین دودی یک دم مثلثی شکل دارد

شاهین دودی یک دم مثلثی شکل دارد

شاهین دودی یک دم مثلثی شکل دارد

به گزارش گلونی در کتاب اطلس پرندگان ایران که سازمان حفاظت از محیط زیست منتشر کرده است درباره شاهین دودی (ترمتای دودی) آمده است:

ویژگی‌های ظاهری: طول بدن 33 تا 36 سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها 85 تا 110 سانتی‌متر است.

شاهینی متوس طجثه با پروبال خاكستری یكدست و بال‌های باریک و کشیده است.

نر و ماده همشکل (ماده اندكی بزرگتر) و فاقد تغییرات فصلی هستند.

پرنده بالغ سر و روتنه خاکستری مایل به آبی و شاهپرهای پرواز به ویژه شاهپرهای اولیه تیره‌تر از رنگ روتنه دارد.

دم باریك و به نسبت كوتاه و انتهای آن مثلثی شكل است (پرهای میانی آن اندکی بلندتر هستند).

زیرتنه و سطح زیر بال‌ها خاکستری و نوک آنها تیره‌تر به نظر می‌رسد.

همچنین حلقه دور چشم‌ها، نرمه گوشتی قاعده منقار و پاها زرد مایل به نارنجی است.

در پرنده نابالغ سر با کلاه‌خودی به رنگ قهوه‌ای مایل به خاکستری پوشیده شده و خط شاربی تا زیر چشم‌ها ادامه می‌یابد.

روتنه قهوه‌ای‌تر از پرنده بالغ و حاشیه بسیاری از پرها نخودی است.

زیرتنه نخودی همراه با لکه‌های طولی متعدد به رنگ قهوه‌ای خاکستری است كه به زیرتنه پرنده نمایی راه‌راه می‌دهد.

دم تیره با نوارهای عرضی روشن (این نوارها در دو پر مياني دیده نمی‌شود) با یك نوار پهن تیره انتهایی دارد.

ویژگی‌های زیستی:

مناطق پست خشك و بیابان‌هایی با پوشش گیاهی بسیار كم، تپه‌ها و صخره‌های بیابانی، همچنین جزایر درون دریا و كرانه‌های دور از ساحل را به عنوان زیستگاه برمی‌گزیند.

پرنده‌ای اجتماعی است و در گروه‌های كوچك دیده می‌شود.

پروازی فعال با بال‌زدن‌های سریع دارد.

به تنهایی یا جفت به شكار می‌پردازد و اغلب طعمه را در حال پرواز شكار می‌كند.

بیشتر از حشرات، پرندگان كوچك و خفاش‌ها تغذیه می‌كند.

جوجه‌آوری از اواسط اردیبهشت به طور منزوی یا در كلنی‌های پراكنده در نواحی بیابانی و نیمه‌بیابانی، سواحل خشك یا جزایر صخره‌ای آغاز می‌شود.

تك همسر است و آشیانه‌اش گودی كوچك و فاقد مواد گیاهی است كه آن را درون حفره‌های كم عمق، روی زمین در پناه بیرون‌زدگی‌های صخره‌ای، بوته‌های انبوه یا صخره‌ها می‌سازد.

معمولاً سه و گاهی دو تا چهار تخم بیضی تا نیمه بیضی كوتاه، صاف، به رنگ سفید، با خال‌های قرمز مایل به بلوطی یا قهوه‌ای مایل به نخودی كمرنگ و به ابعاد 31.2 * 40.2 میلی‌متر می‌گذارد.

تفریخ تخم‌ها 27 تا 29 روز طول می‌كشد.

جوجه‌ها در بدو تولد پوشیده از كرك، تا حدی ناتوان و برای تغذیه وابسته به والدین هستند، در 32 تا 38 روزگی آشیانه را ترك می‌كنند ولی همچنان تا حدود 46 روزگی وابسته به والدین هستند.

پراکنش و فراوانی: به صورت تابستان‌گذران نادر در كشور حضور می‌یابد و در جزیره قشم جوجه‌آوری می‌كند.

گزارش‌هایی نیز از حضور این پرنده در حوالی طبس در استان يزد در تابستان وحود دارد.

وضعیت حفاظت: در ضمیمه II کنوانسیون منع تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض انقراض (CITES) قرار دارد.

در ایران نیز در فهرست پرندگان حمایت شده قرار دارد و دارای ارزش حفاظتی است.

با سایر شاهین‌های ایران آشنا شوید

پرندگان حمایت شده ایران را بشناسید

پایان پیام

خرید از سایت‌های معتبر با کد تخفیف گلونی
کلیک کنید

خروج از نسخه موبایل