گلونی

۲۱ آذر سالروز نجات آذربایجان است

۲۱ آذر سالروز نجات آذربایجان است

۲۱ آذر سالروز نجات آذربایجان است

۲۱ آذر سالروز نجات آذربایجان است

به گزارش گلونی سپهر محبعلی در صفحه موسسه نیمروز نوشت:

پس از شهریور ۱۳۲۰ که ایران به اشغال نیروهای متفقین و از جمله اتحاد جماهیر شوروی درآمد، اندک‌اندک این کشور زمینه را برای جدایی مناطقی از ایران فراهم آورد.

برای رسیدن به این هدف، سرمایه‌گذاری بر روی دو تن آغاز شد؛ «سید جعفر پیشه‌وری» از آذربایجان و «قاضی محمد» از مهاباد.

اینگونه بود که در اوج بحران‌های داخلی و در حالی که کشور هنوز در اشغال شوروی بود، در ۲۱ آذر سال ۱۳۲۴ خورشیدی فرقه دموکرات به رهبری پیشه‌وری در تبریز، تشکیل حکومت خودخوانده آذربایجان را اعلام کرد.

فرقه دموکرات کردستان نیز در مهاباد جمهوری اعلام کرده بود.

۲۱ آذر سالروز نجات آذربایجان است

این دو جریان چه در مراسم‌ها و چه در نشریات خود وابستگی و پیروی از استالین و حکومت کمونیستی شوروی را پنهان نمی‌کردند.

یک سال گذشت تا اینکه با تلاش‌های بسیار و به ویژه با درایت و سیاست شادروان احمد قوام، نخست‌وزیر وقت، ارتش شوروی خاک ایران را ترک کرد و این مقدمه‌ای بود برای شمارش معکوس سرنگونی حکومت‌های دست‌نشانده‌ای که استالین در ایران پایه‌گذاری کرده بود.

پس از خروج نیروهای بیگانه، ارتش ایران پس از بی‌نتیجه بودن مذاکرات با فرقه راهی آذربایجان و مهاباد شد.

هر چند پیش از ورود ارتش به تبریز، پیشه‌وری به شوروی گریخته و در عمل حکومت فرقه به دست نیروهای بومی آذربایجان از بین رفته بود؛ ولی در روز ۲۱ آذر ۱۳۲۵، حکومت خودخوانده فرقه دموکرات دقیقا در سالگرد اعلام تاسیس آن، به طور رسمی سرنگون و ارتش شاهنشاهی ایران با استقبال مردم وارد تبریز شد.

به گفته یک مورخ خارجی (کریستوفر سایکس): «این حجم از استقبال مردم از ارتش را فقط در فرانسه (در جریان آزادسازی از اشغال نازی‌ها) دیده است.

در تبریز هم مردم به گرمی از ارتش استقبال کردند و ارتش حامی مردم بود. وی می‌گوید من ندیدم مردم شکایتی از ارتش داشته باشند.»

پس از تبریز، با تسلیم سران فرقه دموکرات کردستان، این منطقه نیز از اشغال عوامل شوروی خارج و به مام میهن بازگشت.

تاریخ جعلی جمهوری آذربایجان

پایان پیام

خرید محصولات عشایری از سایت‌های معتبر با کد تخفیف گلونی
کلیک کنید

خروج از نسخه موبایل