گلونی

شگفت آورتر از شتاب نابودی رویشگاه های جنگلی ایران چیست؟

شگفت آورتر از شتاب نابودی رویشگاه های جنگلی ایران چیست؟

شگفت آورتر از شتاب نابودی رویشگاه های جنگلی ایران چیست؟

شگفت آورتر از شتاب نابودی رویشگاه های جنگلی ایران چیست؟

به گزارش گلونی محمد درویش درباره نابودی رویشگاه‌های جنگلی ایران در اینستاگرامش نوشت:

شگفت‌آورتر از شتاب نابودی رویشگاه‌های جنگلی ایران چیست؟

پاسخ را همان اول بدهم: شگفت‌آورتر و تاسف‌بارتر آن است که عده‌ای بکوشند با توسل به تن‌پوشی علمی، نابودی و کاهش قلمرو رویشگاه‌های جنگلی کشور، به‌ ویژه در هیرکانی را انکار کنند!

بر مبنای شواهد و قرائن موجود در اواسط دهه سی شمسی کل رویشگاه‌های جنگلی ایران حدود هجده میلیون هکتار بوده که به گفته مرحوم ساعی، بنیانگذار دانش نوین جنگلداری، سهم هیرکانی از این رقم حدود سه و نیم میلیون هکتار بوده است.

بر همین مبنا می‌شود حدس زد که احتمالاً در آغاز قرنی که اینک در انتهای آن قرار داریم، حدود بیست‌ میلیون هکتار از ایران را رویشگاه‌های جنگلی دربرگرفته بودند.

هر کارشناس منصف و باتجربه‌ای که هیرکانی را رصد کرده و با کهنسالان محلی‌ها به گفتگو نشسته یا روند افزایش سیل و خسارت‌ها را بررسی کرده باشد، به سهولت درمی‌یابد که جنگل‌های ایران هم از نظر کمی و به ویژه از نظر کیفی در حال تجربه یک سقوط آزاد است.

عدم وجود پایه‌های جوان در رویشگاه‌های جنگلی و شتاب تغییر کاربری اراضی، دو شاخص جدی و انکارناپذیر در تایید این مدعاست.

به نظرم به جای بازی با اعداد و پیدا کردن رفرنس شیوه محاسبه استاد ساعی، بهتر است بر یک مطالبه بزرگ ملی پای فشرده و از حکومت بخواهیم، وسعت رویشگاه‌های جنگلی کشور را در طول یک برنامه بیست ساله، دوباره به رقم بیست میلیون‌ هکتار در آغاز قرن چهاردهم ارتقا دهد.

اجازه دهیم این حدود دوازده درصد خاک ایران از هر نوع توسعه و دست‌درازی محفوظ مانده و ضامن تاب‌آوری کشور و زیست‌مندانش در قرن پیش‌ رو – نوسده – باشد.

در قانون اساسی بوتان آمده که هیچ دولتی حق ندارد به شصت درصد خاک کشور که جنگل است تجاوز کند. بوتان یکی از مسوولیت‌پذیرترین کشورهای جهان از نظر رد پای بوم‌شناختی است.

کاش در قانون اساسی ما هم می‌آمد که وسعت رویشگاه‌های جنگلی ایران هرگز و به هیچ بهانه‌ای نباید از بیست‌ میلیون هکتار کمتر شود.

ما خواهان افزایش دامنه عملیاتی طرح تنفس جنگل در سطح بیست‌ میلیون هکتار هستیم. متاسفم که گروهی حتی اجرای این طرح مفید را در سطح هیرکانی تاب نمی‌آورند!

ورود دام و کشاورزی در زیراشکوب جنگل در سراسر رویشگاه‌های هیرکانی، ارسباران و زاگرس برای یک دوره ده‌ساله باید متوقف و دولت موظف است با پرداخت خسارت مستقیم برای بوم‌نشینان معیشت جایگزین معرفی کند.

پایان پیام

خرید زیتون از سایت‌های معتبر با کد تخفیف گلونی
کلیک کنید

خروج از نسخه موبایل