گلونی

معرفی فنی منطقه قله توچال

معرفی فنی منطقه قله توچال

معرفی فنی منطقه قله توچال

معرفی فنی منطقه قله توچال

به گزارش گلونی در کانال تلگرامی ترسیمان‌مپ درباره معرفی فنی منطقه قله توچال آمده است:

قله توچال بلندترین نقطه کوهستان توچال از سلسله قله‌های رشته کوه‌های البرز مرکزی است که در بخش دیواره جنوبی این رشته کوه است که رخ جنوبی آن رو به شهر تهران است.

برفراز قله دو جان‌پناه به نام‌های کارگر (سنگی) و اردلان (فلزی) جهت تجدید نیرو کوهنوردان ساخته شده است. به غیر از این دو جان‌پناه هیچ‌گونه محل امن و محل اسکان دیگری تا مسافت 1000 متر از سمت جنوب غرب (ایستگاه هفت تله کابین) و 1800 متر از سمت جنوب قله توچال (جانپناه امیری) وجود ندارد.

قله توچال از سمت شرق به خط‌الراس چهارپالون-دارآباد، از سمت غرب به خط‌الراس شاهنشین-سی و سه چم/ از سمت شمال به یال پرشیب و تند آهار/ از سمت جنوب به یال گوله بند (مسیر اصلی صعود توچال) متصل شده است.

موقعیت قرار گرفتن دو خط‌الراس شرق و غرب آن به صورت شمال غربی به جنوب شرقی است.

مدار جغرافیایی قله توچال 3–53–35  ثانیه عرض شمالی و 11–25–51 ثانیه طول شرقی که در بخش 39 اس از سیستم یو تی ام قرارگرفته، ارتفاع آن از سطح دریا 3945 متر است.

در مسیر صعود به قله توچال با اسامی زیر روبه‌رو خواهید شد:

خط‌الراس دارآباد، قله دارآباد، قله چمبره بند، قله شهربانو کشک، قله سیاه بند، بندلار کرور، قله چال او، لزون شرقی، لزون غربی، برف چال، چهارپالون، یال گوله بند، جانپناه امیری، شیرپلا، هومند توچال، قزقونچال، چمن مخمل، گردنه شهرستانک، قله شاهنشین، قله سربازارک، قله سی و سه چم، ایستگاه هفت، هتل توچال، یال هزارچم، قله هزار چم، دره فراخ لا، قبر اُرُس، جانپناه اسپید کمر، دره اسون، دیواره شروین و … .

معرفی فنی منطقه قله توچال

مسیرهای کوهنوردی به قله توچال:

– مسیر سربند به قله توچال: میدان سربند، دره دربند، امداد داوودی، مجتمع کوهستان شیرپلا، یال گوله بند، جانپناه امیری و قله توچال … طول مسیر  8470  متر

– مسیر تله‌کابین توچال به قله توچال: درب مجموعه تله کابین، ایستگاه یک تله کابین، مجموعه چشمه، ایستگاه دو تله کابین، ایستگاه سه یا دکل، ایستگاه پنج، یال هزارچم، قله هزارچم، ایستگاه هفت، قله هومند توچال و قله توچال … طول مسیر: 18490 متر.

– مسیر پارک جمشیدیه به قله توچال: درب غربی پارک جمشیدیه، دره حصارک، ایستگاه یک، ایستگاه دو، ایستگاه سه (قله تختی گل جیران)، نورالشهدا، اردوگاه کلک چال، گردنه سرلوگرزدره، چشمه پیازچال، گردنه پیازچال، لزون شرقی، لزون غربی، برف چال، چهارپالون و قله توچال … طول مسیر 12850 متر.

– مسیر درکه به قله توچال: شمال روستای درکه، هفت حوض، کافه عمران (کارا)، گلارنگ، جوزک، آب اذغال چال، باغ گردو، سنگ واز، گل سنگ، دوآب، مجتمع کوهستانی پلنگ چال/ یال شمال پناهگاه، جانم دره، گردنه پلنگ چال، ایستگاه پنج تله کابین، یال هزار چم، قله هزارچم، ایستگاه هفت، قله هومند توچال و قله توچال … طول مسیر 15630 متر.

– مسیر امامزاده داوود به قله توچال: مسیر شمالی امام زاده داوود، آبشار، گردنه اشترگردن، یال شمالی، پاکوب شرقی، چیلاها، دوراهی هتل توچال، ایستگاه هفتم، یال هومند و قله توچال … طول مسیر 13470 متر.

– مسیر دارآباد به قله توچال: مسیر شمالی دارآباد، سربند غلاک، دره شن سیاه، یال شمال شرقی، یال فراخ سینه (کلاغ میزان)، قله سر میل، جانپناه دارآباد، قله دارآباد، قله چمبره بند، شهربانو کشک، قله سیاه بند، گردنه سرلو (مسیر سوزنی، فنی)، بندلارکرور، قله چال او، قله لزون، برف چال، چهارپالون و قله توچال … طول مسیر 17380 متر.

شش مسیر که معرفی شد پرترددترین مسیرهای صعود به قله توچال هستند، البته پر واضح است که مسیرهای بیشماری برای رسیدن به قله می‌توان طراحی و برنامه ریزی کرد:

– مسیر سربند، دره اسون به قله توچال

– مسیر سربند، بند یخچال، شیرپلا، اسپید کمر به قله توچال

– مسیر سربند، شیرپلا، گردنه پیتزچال به قله توچال

– مسیر سربند، شیرپلا، یال چهارپالون به قله توچال

– مسیر دارآباد، چال مگس، قله کلک چال، گردنه پیازچال به قله توچال

– مسیر درکه، هفت چشمه، قله پلنگ چال، گردنه اشترگردن به قله توچال

– حاجی آباد، یال چپ دره، جانپناه دارآباد -لارکرور به قله توچال

– مسیر شهرستانک، چشمه گلکیله، یونجه زار، چمن مخمل به قله توچال

– مسیر شکرآب، امام زاده، یال آهاربشم به قله توچال

– مسیر ایگل، یال شمال شرقی، قله چال او به قله توچال

درباره قله‌های البرز بیشتر بخوانید

پایان پیام

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
اینجا را ببینید

خروج از نسخه موبایل