گلونی

تنها راهکار برای تامین حقابه هیرمند چیست؟

تنها راهکار برای تامین حقابه هیرمند چیست؟

تنها راهکار برای تامین حقابه هیرمند چیست؟

تنها راهکار برای تامین حقابه هیرمند چیست؟

به گزارش گلونی محمدعلی بهمنی قاجار وکیل دادگستری، دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، پژوهشگر تاریخ در کانال تلگرامش نوشت:

یگانه راهکار برای تامین حقابه هیرمند، لغو عهدنامه ۱۳۵۱ هویدا و شفیق باتوجه به عدم اجرای آن از طرف افغانستانی و تاکید بر حق برابر و پنجاه -پنجاه ایران از آب هیرمند با توجه به حکمیت گلد اسمید و تامین حقابه هامون باتوجه به اصل توسعه پایدار است.

تا طرف ایرانی اجرای عهدنامه ۱۳۵۱ را بخواهد هر حکومتی در افغانستان باشد چه غنی و چه کرزی و چه طالبان و … با تبختر و به ظاهر به عهدنامه مذکور اعلام پایبندی می‌کند. ولی در عمل به هر راهی دست می‌زند تا مانع رسیدن آب هیرمند به ایران گردد.

عهدنامه ۱۳۵۱ مغایر با حقوق تاریخی ایران است و مشکل آب سیستان را حل نمی‌کند. باید همان کاری را با این عهدنامه کرد که در مورد عهدنامه سرحدی ۱۹۳۷ ایران و عراق و اروند رود انجام شد. لغو و تاکید بر حقوق برابر.

بدین معنا که ایران بر اساس حکمیت گلد اسمید مالک ۵۰ درصد آب هیرمند است،  افغانستان در سرتا سر مسیر آب حق ندارد دست به کاری بزند که مانع رسیدن آب به خاک ایران بشود و ۵۰ درصد آب در ورودی هامون متعلق به ایران است،  هر نوع اقدام افغانستان از قبیل سد سازی و در درون خاک خود باید با رعایت حق مالکیت ایران بر ۵۰ درصد از آب خالص هیرمند در ورودی هامون باشد،  آب حق و متعلق به ایران است و نیازی به خرید این آب از افغانستان ندارد‌‌.

ایران از از قرارداد هویدا ‌و شفیق عبور کند تا آب به هامون برسد

پایان پیام

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
اینجا را ببینید

خروج از نسخه موبایل