گلونی

زوال خاندان سلوکی و کشمکش بر سر قدرت

زوال خاندان سلوکی و کشمکش بر سر قدرت

زوال خاندان سلوکی و کشمکش بر سر قدرت

زوال خاندان سلوکی و کشمکش بر سر قدرت

به گزارش گلونی آنتیوخوس چهارم، شاه سلوکی قبل از مرگش فردی به نام لیسیاس را به عنوان نائب‌السلطنه انتخاب کرده بود.

بعد از مرگ و به قدرت رسیدن آنتیوخوس پنجم، پسر شاه ماضی که کودکی بیش نبود و لقب اثوپاتر (دارای پدر خوب) را با خود به یدک می‌کشید هم لیسیاس همچنان در راس قدرت بود.

لیسیاس در ابتدای دوران حکومت شاه جوان مشغول جنگ با یهودیان بود. اما چیزی نگذشت که با آن‌ها به صلح رسید و حتی معبد زئوس در اورشلیم را ویران کرد و به اورشلیمیان آزادی مذهبی اعطا کرد.

با این حال، جنگ بین سلوکیان و یهودیان تمامی نداشت.

پادشاهی آنتیوخوس پنجم خالی از کشمکش نبود. در این زمان در هرگوشه‌ای از امپراتوری کسی سربرمی‌آورد، ادعای سلطنت کرده و به نام خود سکه ضرب می‌کرد.

یکی از این افراد تیمارخوس والی ماد بود که سلطه سلوکی را رد کرد و مستقل شد.

دیگری دمتریوس، پسر سلوکوس اول بود که نزد رومیان به عنوان گروگان فرستاده شده بود و چون حمایت کافی را از رومی‌ها جهت به‌دست گرفتن سلطنت سلوکی ندید، از روم فرار کرد و در فنیقیه مدعی سلطنت شد.

مردم آن سرزمین هم که از حکومت آنتیوخوس ناراضی بودند، شاه سلوکی، برادران او و لیسیاس را دستگیر کرده و تمامی‌شان را به قتل رساندند.

این سر‌آغاز حکومت دمتریوس اول بود. دمتریوس در ابتدار توانست زمام اوضاع در اورشلیم را به دست گرفته، والی ماد را شکست دهد و حتی از جانب امپراتوری روم هم به عنوان شاه سلوکی به رسمیت شناخته شود.

اما چندی بعد مهرداد اول اشکانی ماد را از دست او خارج کرد و فردی به نام الکساندر بالاس مدعی جایگاه او شد.

شاهان مصر، پرگاموس و کاپادوکیه نیز از بالاس حمایت کردند و دمتریوس را از میان بردند و بالاس سلطنت را به دست گرفت.

این در حالی بود که روز‌به‌روز سرزمین‌های بیشتری از زیر سلطه سلوکی خارج می‌شد و اندکی بعد بین بالاس و پسر دمتریوس اول، دمتریوس دوم جنگ درگرفت و مابین آشفتگی اوضاع قلمرو دمتریوس توانست قدرتی به هم بزند اما در مجموع بیشتر از آنکه پیروزی کسب کند، شکست می‌خورد و درنهایت در جنگ با مهرداد اول اسیر شد و بدین صورت سلطه خاندان سلوکی بر ایران و بین‌النهرین برچیده شد و در ۶۴ ق.م رومیان به‌کلی بقایای سلوکی را از بین بردند.

سلوکوس دوم؛ شاه سلسله سلوکی چگونه به سلطنت رسید؟

پایان پیام

نویسنده: کیمیا قنبری

خروج از نسخه موبایل