گلونی

سلوکوس دوم؛ شاه سلسله سلوکی چگونه به سلطنت رسید؟

سلوکوس دوم؛ شاه سلسله سلوکی چگونه به سلطنت رسید؟

سلوکوس دوم؛ شاه سلسله سلوکی چگونه به سلطنت رسید؟

سلوکوس دوم؛ شاه سلسله سلوکی چگونه به سلطنت رسید؟

به گزارش گلونی بعد از اینکه آنتیوخوس دوم به دست همسرش کشته شد، میان همسران او، لائودیکه و برنیکه، برای تعیین جانشینی نزاع درگرفت.

سرانجام بعد حقه و فریب لائودیکه توانست برنیکه و پسرش را کشته و پسر خود سلوکوس دوم را به تخت سلطنت بنشاند.

سلوکوس دوم ملقب به کالینیکوس (فاتح درخشان) از سال ۲۴۶ قبل از میلاد تا ۲۲۶ ق.م بر سر قدرت بود.

در این دوران، اورگتس اول، شاه مصر یا همان بطلمیوس سوم در جریان جنگ سوم سوریه به سوریه لشکر کشید و جنگ بین مصریان و سلوکیان برای بار سوم درگرفت.

در این جنگ او شکست خورد و حتی نیروی دریایی خود را هم بر اثر طوفان از دست داد.

اوضاع سختی که به دنبال جنگ سوریه برای شاه سلوکی ایجاد شده بود، او را به سمت یاری‌خواهی از برادرش آنتیوخوس هیراکس که در شمال و کوه‌های توروس حکومت داشت، سوق داد که البته برادرش درخواست او را نپذیرفت.

نهایتا، جنگ در ۲۴۰ ق.م به پایان رسید و او مقابل برادر مذکورش قرار گرفت. در این جنگ سلوکوس ابتدا پیروز شد اما واقعه‌ای ورق را برگرداند.

مهرداد دوم، شاه پونتوس و گالاتی‌ها برای کمک به آنتیوخوس هیراکس شتافتند و در آنکارای امروزی سلوکوس را شکست داده و او را وادار به فرار به کیلیکیا کردند.

اما در انتها دو برادر در ۲۳۶ ق.م با هم صلح کردند. بعد از این سلسله نبردها، نوبت جنگ با اشکانیان بود.

سلوکوس در رویارویی با تیرداد اول از او شکست خورد و زمانی که در گیر و دار جنگ با شاه اشکانی بود، برادرش دوباره به مخالفت با او برخاست و قصد سوریه کرد.

گذشته از همه این‌ها، حتی عمه سلوکوس هم در انطاکیه دردسر ایجاد کرد و سلوکوس با شنیدن اخبار مربوط به شرق قلمرو‌اش، جنگ با تیرداد را رها کرد و به آن سامان رفت.

در این بین، آنتیوخوس از میدان به در شد و سلو‌کوس برای به دست آوردن همراهی مهرداد چهارم، شاه پونتوس خواهر خود را به عقد او درآورد.

سرانجام وی در ۲۲۶ الی ۲۲۳ ق.م از دنیا رفت و سلطنت را برای پسرش سلوکوس سوم برجای گذاشت.

روایتی از پادشاهی سلوکوس اول؛ ملقب به نیکاتور

پایان پیام

نویسنده: کیمیا قنبری

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
اینجا را ببینید

خروج از نسخه موبایل