گلونی

روایتی از پادشاهی سلوکوس اول؛ ملقب به نیکاتور

روایتی از پادشاهی سلوکوس اول؛ ملقب به نیکاتور

روایتی از پادشاهی سلوکوس اول؛ ملقب به نیکاتور

روایتی از پادشاهی سلوکوس اول؛ ملقب به نیکاتور

به گزارش گلونی بعد از آنکه سلوکوس اول ملقب به نیکاتور (فاتح) سلسله سلوکیان را تاسیس و بابل را پایتخت خود قرار داد، به سمت شرق لشکر کشید و از رود سیحون تا رود سند را تصرف کرد.

همزمان چندراگوپته در هند توانست ایالت‌های مقدونی‌نشین آن سرزمین را به دست آورده و از آن‌جایی که سلوکوس در این زمان توان ایستادگی مقابل او را نداشت، طی پیمان صلحی موسس سلوکیان از این ایالات چشم‌پوشی کرده و گدروسیا، آراخوسیا و پاراپامیساد را نیز به موسس سلسله مائوری یعنی چندراگوپته بخشید و در عوض پانصد فیل جنگی از وی دریافت کرد.

پادشاهی سلوکوس اول

در این زمان همچنان کشمکش بین سلوکوس و فرماندهان اسکندر مقدونی ادامه داشت.

سلوکوس، کاساندر و لیسیماخوس تصمیم گرفتند اتحادی علیه آنیتگونوس تشکیل داده، مقابل او بجنگند.

آن‌ها در ۳۰۱ قبل از میلاد با استفاده از فیل‌های جنگی بر آنتیگونوس پیروز شده و او را از بین برده و قلمرو او را بین خود تقسیم کردند.

در این بین، سرزمین امروزی سوریه به سلوکوس رسید. اما اتحاد لیسیماخوس با سلوکوس چندان دوامی نداشت.

بعد از چندی لیسیماخوس و بطلمیوس علیه این شاه سلوکی متحد شدند و در این میان سلوکوس که خود را در خطر دید، تصمیم گرفت پسر خود را به عقد استراتونیکه دختر دمتریوس درآورده و از این طریق بدو نزدیک‌تر شود.

در ۲۹۳ ق.م، زمانی که سلکوس خود را در مقابل شرق قلمرواش عاجز دید، تصمیم گرفت پسرش آنتیوخوس را در حکومت شریک سازد.

در اواخر سلطنت سلوکوس بود که حدود سه‌هزار سرباز ایرانی در پارس دست به شورش زدند.

با این حال، شورش ایرانیان راه به جایی نبرد. چراکه سیلس، یکی از سرداران سلوکوس با فریب و شبیخون تمامی آن‌ها را از میدان به در کرد.

در نهایت، در ۲۸۰ ق.م سلوکوس از سلطنت استعفا داد و تمامی آن را به سرش آنتیوخوس سپرد و خود برای ادامه زندگی به مقدونیه بازگشت اما در راه رجعت به دست بطلمیوس کرائونوس کشته شد.

منابع درآمد سلوکیان از چه راهی بود؟

پایان پیام

نویسنده: کیمیا قنبری

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
اینجا را ببینید

خروج از نسخه موبایل