گلونی

ارنواز و شهرناز چه کسانی بودند؟

ارنواز و شهرناز چه کسانی بودند؟

ارنواز و شهرناز چه کسانی بودند؟

ارنواز و شهرناز چه کسانی بودند؟

به گزارش گلونی همه ما داستان این که جمشید چطور تخت شاهی را به ضحاک ماردوش باخت و ماجرای جدال ضحاک و فریدون را کمابیش شنیده و می‌دانیم.

در این داستان دو شخصیت زنانه به نام‌های ارنواز و شهرناز وجود دارند که شاید چیزی از آن‌ها نشنیده باشیم.

در این یادداشت قصد داریم تا به صورت خلاصه به معرفی این دو شخصیت یعنی ارنواز و شهرناز بپردازیم. با ما همراه باشید.

ارنواز (نیک سخن) و شهرناز هر دو از خواهران جمشید، پادشاه اساطیری ایرانی بودند که بعد از این که جمشید اسیر غرور و نخوت شد، فره ایزدی از او روی برگرداند و تاج و تخت پادشاهی نظرکرده اهورامزدا را از دست داد، اسیر ضحاک ماردوش شده، مجبور به مجاورت و ازدواج با وی شدند. البته در برخی از داستان‌ها این دو خواهران جمشید نیز دانسته شده‌اند.

در اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان آمده است که فریدون نزد ایزدی قربانی کرده از او می‌خواهد که قدرتی برای شکست ضحاک پیدا کند و بتواند ارنواز و شهرناز را که از بهترین نژاد و تخمه و از مناسب‌ترین زنان بودند، به زنی درآورد.

همچنین حکیم ابوالقاسم فردوسی که ارنواز و شهرناز را دختران جمشید معرفی می‌کند، گفته است که:

دو پاکیزه از خانه جمشید

برون آوریدند لرزان چو بید

که جمشید را هر دو دختر بدند

سر بانوان را چو افسر بدند

ز پوشیده‌رویان یکی شهرناز

دگر پاک‌دامن به نام ارنواز.

بعد از این که فریدون ضحاک را شکست داد و به بند کشید، این دو زن به عقد او درآمدند.

به نظر می‌رسد سلم و تور که در داستان‌های شاهنامه هم با آن‌ها آشنا هستیم، فرزندان شهرناز و تورج که ماجرای او یکی از غم‌انگیزترین تراژدی‌های شاهنامه است هم فرزند ارنواز باشد.

این سه پسر همان‌هایی هستند که فریدون قلمرو تحت سلطنت خود را میان آن‌ها تقسیم کرد و همین مسئله مایه حسادت و اختلاف بین برادران شد.

متاسفانه از سرنوشت این دو زن به‌طور کامل در افسانه‌های فارسی اطلاعی در دست نیست.

ماجرای گرشاسب پهلوان: از خدمت به اورمزد تا بی احترامی به آتش

پایان پیام

نویسنده: کیمیا قنبری

خروج از نسخه موبایل