گلونی

پاما برای حفاظت از خرس قهوه ای چه خواهد کرد؟

پاما برای حفاظت از خرس قهوه ای چه خواهد کرد؟

پاما برای حفاظت از خرس قهوه ای چه خواهد کرد؟

پاما برای حفاظت از خرس قهوه ای چه خواهد کرد؟

پرسیده بودید اسنپ و موسسه‌ پایشگران حامی محیط زیست (پاما) دقیقا برای حفاظت از خرس قهوه‌ای چه خواهند کرد؟

به گزارش گلونی یکی از کارهایی که پاما انجام خواهد داد بررسی کارایی استفاده از فنس الکتریکی در کاهش حملات و خسارات خرس قهوه‌ای به باغداران است.

در این مطالعه دو باغ با میزان تعارض بالا با خرس در نظر گرفته خواهد شد و در یکی از آنها فنس الکتریکی نصب خواهد شد تا اثرگذاری و موفقیت آن در جلوگیری و کاهش تعارض با این گونه سنجیده شود.

بدیهی است که این فنس‌ها آسیبی به خرس‌ها وارد نمی‌کنند و فقط باعث دور شدن آنها می‌شوند.

از دیگر فعالیت‌های پاما در منطقه برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مردم محلی است. آنها در این کارگاه‌ها مردم محلی را با تنوع‌زیستی آشنا می‌کنند و اطلاعاتی درباره اهمیت گونه خرس قهوه‌ای در اختیار آنها قرار می‌دهند. همچنین بروشورهایی میان مردم توزیع می‌کنند و در محل‌هایی که تعارض بالاست داده‌نما (اینفوگرافیک) راهنما و هشداردهنده نصب می‌کنند.

و مهم‌ترین کار آنها ثبت حضور و رفتار گونه در محیط‌های طبیعی است که آموزش‌هایی با همین موضوع به روستاییان داده می‌شود.

نحوه‌ مشارکت در طرح نیکوکاری اسنپ

کاربران اسنپ می‌توانند بدون پرداخت هیچ مبلغی و تنها با امتیازهای اسنپ‌کلاب خود در این کار نیک سهیم باشند. اسنپ به ازای هر ۲۰۰۰ امتیاز کاربران، مبلغ ۴۰۰۰ تومان به تأمین هزینه‌ حفاظت از گونه‌ خرس قهوه‌ای کمک می‌کند.

پس همین حالا به اسنپ‌کلاب بروید و در این طرح شرکت کنید.

حمایت از گونه خرس قهوه ای در طرح نیکوکاری اسنپ

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل