گلونی

ارتباطات اشکانیان و ایرانیان در زمان ارد دوم

ارتباطات اشکانیان و ایرانیان در زمان ارد دوم

ارتباطات اشکانیان و ایرانیان در زمان ارد دوم

ارتباطات اشکانیان و ایرانیان در زمان ارد دوم

به گزارش گلونی بعد از آن که سورنا سردار پارتی به دست اُرُد دوم شاهنشاه اشکانی هم‌دوره خود کشته شد، رومیان همچنان بیم‌ داشتند تا مبادا شاه اشکانی به سمت کاپادوکیه لشکر بکشد.

این دقیقا زمانی است که اُرُد بعد از کشتن سردارش، سورنا، پاکور، پسر خود را به فرماندهی سپاهش رسانید.

طولی نکشید که سواران پارتی به سوریه و کیلیکیه حمله کرده و توانستند باروهای انطاکیه را تصرف کنند.

با این حال، نتوانستند شهر را محاصره کنند و در این بین، رومیان از سهل‌انگاری پاکور بهره برده و به کمک سوریه رفتند و برای تضعیف نیروی پارتی‌ها پاکور را نامزد پادشاهی اعلام کردند.

اتفاقی که باعث شد تا ارد پسرش را به دربار فراخواند و پارتیان به آن سوی فرات عقب بنشینند.

ارتباطات اشکانیان و ایرانیان

تمامی این وقایع دست به دست یکدیگر داده و ده سال صلح بین دو امپراتوری اشکانی و روم رقم زدند.

پومپئوس سفیری نزد ارد فرستاد و از شاهنشاه اشکانی درخواست کمک کرد و ارد نیز از فرصت استفاده کرده و اعلام کرد که تنها در ازای گرفتن سوریه حاضر است به پومپئوس یاری برساند.

پیشنهادی که پومپئوس نپذیرفت. این مسئله که پومپئوس چشم یاری به اشکانیان داشته، نشانگر این مسئله است که جنگ کرهه و شکست رومیان از سورنا تا چه میزان بر دیدگاه رومیان به قدرت اشکانیان تاثیر داشته است.

سال‌ها ادامه داشتند و ارد همچنان به سوریه نظر داشت. به همین خاطر به پاکور، پسرش دستور داد تا به نفع پومپئوس وارد نبرد شود.

این زد و خوردهای کوچک در نهایت سبب شد تا سزار به فکر یک حمله بزرگ به ایران بیفتد تا شاید خاطره جنگ کرهه از یادها برود.

سزار شدیدا مشغول تهیه تدارکات شد و از آن سو ارد هم آماده جنگ با رقیب خود بود.

اما مرگ به سراغ سزار آمد و روم داخل یک جنگ داخلی کشیده شد. این اتفاقات جنگ بین دو امپراتوری را هم به تعویق انداخت.

درباره سلسله اشکانیان بیشتر بخوانید.

پایان پیام

نویسنده: کیمیا قنبری

خروج از نسخه موبایل