گلونی

بررسی منظرهای صوتی تیمچه های بازار تبریز

بررسی منظرهای صوتی تیمچه های بازار تبریز

بررسی منظرهای صوتی تیمچه های بازار تبریز

تبیین مطلوبیت منظرهای صوتی تیمچه های بازار تبریز بر اساس ارزیابی های عینی و ذهنی

به گزارش گلونی در پژوهش حاضر، در راستای تبیین مطلوبیت منظرهای صوتی تیمچه‌­های بازار تبریز، دو مؤلفه تراز فشار صوت و زمان واخنش به‌عنوان متغیرهای عینی و روشن­ کننده رفتار آکوستیکی اندازه‌­گیری شده­‌اند.

با استفاده از پرسشنامه توصیفی نیز ارزیابی­‌های ذهنی برای مشخص کردن کیفیت منظرهای صوتی استفاده شده است.

پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که ویژگی­‌های فضایی تیمچه­‌های بازار تبریز چگونه در رفتار آکوستیکی آن­ها تأثیرگذار هستند و چه عواملی در مطلوبیت منظرهای صوتی آن­ها دخیلند.

یافته­‌ها نشان می‌دهد گنبدهای خردمقیاس با احتباس امواج صوتی به مثابه کاواک عمل کرده و اثر مطلوب در کاهش زمان واخنش دارند.

بررسی منظرهای صوتی تیمچه های بازار تبریز

سطوح شیشه‌­ای با انعکاس صدا طنین را محیط افزایش می‌دهند و موجب افت کیفیت آکوستیکی فضا می‌گردند.

مصالح مورد استفاده در جداره­ تیمچه‌­ها، آجر با بندکشی گچی، با انکسار و پخشایش صوت نقش مثبتی در کیفیت آکوستیکی ایفا می‌کند.

همچنین یافته­‌ها حاکی از آن است با اینکه مقادیر تراز فشار صوت و زمان واخنش -که نشان­ دهنده نحوه رفتار آکوستیکی فضا هستند- می‌­توانند به نحوی در ارزیابی افراد از منظر صوتی دخیل باشند؛ ولی به تنهایی نمی‌توانند مبنای سنجش کیفیت ادراکی منظر صوتی باشند.

در سه تیمچه امیر شمالی، امیر، و مظفریه ویژگی‌ها و کیفیات محیطی فضاها از قبیل تناسبات هندسی، پویایی یا ایستایی و میزان ازدحام تأثیر مستقیم در خوشایندی منظر صوتی شهر دارد.

این سه تیمچه از لحاظ میزان سروصدا جزو فضاهای آرام هستند و به همین دلیل بروز ناگهانی برخی صداها، به دلیل اختلاف تراز فشار صوت به صورت مستقیم اثر سوء در کیفیت منظر صوتی می‌گذارند.

لذا پیشنهاد می‌گردد مؤلف‌ه­ای تحت عنوان شفافیت منظر صوتی شهری به مطالعات این حوزه اضافه شده و در ارزیابی منظرهای صوتی فضاهای آرام شهری مورد توجه قرار گیرد.

برای دانلود مقاله کلیک کنید

نویسندگان: عباس غفاری، بیتا شفائی، مرتضی میرغلامی

با معماری ایرانی و ویژگی آن بیشتر آشنا شوید

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل