گلونی

زندگی دو شاه اشکانی؛ تیرداد اول و ارشک دوم

دو شاه اشکانی؛ تیرداد اول و ارشک دوم

دو شاه اشکانی؛ تیرداد اول و ارشک دوم

دو شاه اشکانی؛ تیرداد اول و ارشک دوم

به گزارش گلونی تیرداد اشکانی بعد از برادرش ارشک اول در ۲۴۸ قبل از میلاد قدرت را به دست گرفت.

او در ۲۳۶ ق.م برای مدتی منطقه پارت را به سلوکوس دوم، شاه سلوکی باخت. اما بعد از مرگ دیودوتوس، شاه باختر توانست با جانشین او مصالحه کرده و سلوکوس را شکست بدهند.

بعد از این اتفاقات بود که او متوجه امور داخلی مملکت تازه‌ تاسیس خود شد. تیرداد شهری به نام «دارا» احتمالا در حوالی «ایبورد» کنونی تاسیس کرده و آنجا را پایتخت خود قرار داد.

دو شاه اشکانی

دژ‌ها ساخت و سربازان زیادی در آن‌ها مستقر کرد. بعد از چندی اما پایتخت به شهر «هکاتومپیلوس» یا شهر «صددروازه» انتقال داد و عنوان «شاه بزرگ» را برای خود برگزید تا این که در ۲۱۴ قبل از میلاد پسر وی، اَرَشک دوم بر جای او تکیه زد.

ارشک دوم به ماد حمله کرد و اکباتان را به دست آورد. اما چیزی نگذشت که شاه سلوکی، آنتیوخوس سوم تصمیم گرفت تا تمام مناطقی که روزگاری تحت سلطه سلوکیان بودند، پس‌ بگیرد.

همین شد که به سمت شرق حرکت کرد. پارتی‌ها به مقابله با او برخاستند. با این حال، آنتیوخوس توانست تا پایتخت اشکانی، صددروازه را تصرف کند.

پس از تصرف پایتخت ارشک دوم برای مدتی عقب نشست. اما خیلی زود میان دو طرف جنگی دیگر درگرفت.

این جنگ به گفت‌وگویی بین آنتیوخوس و ارشک انجامید که طی آن آنتیوخوس به ارشک اعلام کرد که آماده است تا استقلال پارت را بپذیرد به شرط آن که در جنگ با باختر ارشک بی‌طرف بماند.

ارشک این شرط را می‌پذیرد و آنتیوخوس در ۲۰۸ قبل از میلاد از پارت خارج می‌شود.

ارشک اول و تاسیس سلسله اشکانیان

اهمیت و جایگاه اشکانیان در تاریخ

پایان پیام

نویسنده: کیمیا قنبری

خروج از نسخه موبایل