گلونی

بعد از پیروزی سورنا سردار اشکانی بر روم چه اتفاقاتی افتاد؟

بعد از پیروزی سورنا سردار اشکانی؛ بر روم چه اتفاقاتی افتاد؟

بعد از پیروزی سورنا سردار اشکانی؛ بر روم چه اتفاقاتی افتاد؟

بعد از پیروزی سورنا سردار اشکانی بر روم چه اتفاقاتی افتاد؟

به گزارش گلونی گفتیم که سورنا، سردار اشکانی در زمان اُرُد دوم در جنگی که با کراسوس داشت پیروز و کراسوس همراهان رومی‌اش کشته شدند.

در این جنگ بیست‌هزار نفر از رومیان از بین رفتند و ده‌‌هزار نفر به دام اشکانیان افتادند. تعدادی از این اسرا در ایالت مرگیان ساکن و تعداد دیگری از آن‌ها به عنوان مزدور در ارتش اشکانی به کار گرفته شدند.

در این بین پسر اُرُد، یعنی پاکور اشکانی به ازدواج با دختر آرتاواز شاه ارمنستان در آمد و رابطه این دو سرزمین را مستحکم‌تر کرد.

اما در روز عروسی، درست در وسط دربار ارمنستان در میانه اجرای سوگنامه اوریپید، پیکی از راه رسید و سر بریده شده کراسوس را بر زمین انداخت و رفت.

چیزی نگذشت که تراژدی بزرگی در امپراتوری اشکانی به وقوع پیوست. اُرُد قهرمان جنگ بزرگش، یعنی سورنا را از بین برد.

شاید بتوان گفت که اُرُد به خاطر پیروزی بزرگ سورنا بر روم بر او رشک می‌برد یا این که محبوبیت روزافزون سورنا شاه اشکانی را به هراس وا می‌داشت.

کمی بعد، در ۵۱ قبل از میلاد اُرُد فرماندهی سپاهش را به پسر کوچکش، پاکور سپرد. سپاه اشکانی همراه با فرمانده جدیدش راهی سوریه شد و در این بین بی‌تجربگی‌های پاکور ابهت ایرانیان را در مقابل سپاه روم شکست و به آن‌ها این فرصت را داد تا به سمت سوریه بتازند.

در چنین وضعیتی دسیسه‌ای شکل گرفت و پاکور به صورت محرمانه ولیعهد معرفی شد. این اتفاق برای اُرُد بسیار سنگین بود و با این حال، برخلاف چیزی که انتظار می‌رفت تنها پاکور را به دربار فراخواند و آسیبی به وی نرساند.

با این وجود، هیچ کدام از مطالبی که گفتیم پایان جنگ‌های ایرانیان و رومیان نبود. با گلونی همراه باشید تا بیشتر درباره این جنگ‌ها و امپراتوری اشکانی بدانیم.

درباره سلسله اشکانیان بیشتر بخوانید.

پایان پیام

نویسنده: کیمیا قنبری

خروج از نسخه موبایل