گلونی

آغاز پادشاهی فرهاد سوم

آغاز پادشاهی فرهاد سوم

آغاز پادشاهی فرهاد سوم

آغاز پادشاهی فرهاد سوم

به گزارش گلونی در ۶۷ ق.م پسر سیناتروک یعنی فرهاد سوم برتخت نشست.

در آغاز او هم مانند پدرش سعی داشت تا دخالتی در جنگ بین شاه پونتوس و روم نداشته باشد.

اما چیزی نگذشت که هم سردار رومی، پومپیسوس و هم شاه پونتوس یعنی مهرداد برای جلب نظر فرهاد سوم سفرایی به دربار او فرستادند.

در نهایت، فرهاد اشکانی پیشنهاد مهرداد را پذیرفت. چراکه او وعده داد بود، اگر شاه اشکانی او را در مقابل روم کمک کند، پونتوس هم ضمانت خواهد کرد تا مناطقی که تیگران از ایران گرفته بود، بازپس بگیرد.

چیزی نگذشت که در ارمنستان تیگران، پسر تیگران اول شاه آن سرزمین دست به شورش علیه پدر خود زد و از آن جایی که شورشش راه به جایی نبرد، نزد فر‌هاد سوم پناهنده شد.

فرهاد تیگران پسر را به ازدواج دختر خود در آورد و به ارمنستان لشکر کشید. لشکرکشی فرهاد موفقیت چندانی برای شاه اشکانی به همراه نداشت.

فرهاد سوم کمی بعد از شروع جنگ خود را کنار کشید. اما سپاهی در اختیار تیگران قرار داد تا با کمک آن بتواند شهر آرتاکساتا محاصره کند.

چندی بعد تیگران پسر از پدر خود شکست خورد و این بار مجبور شد تا به پومپئوس سردار رومی پناه ببرد.

اتفاقات یکی پس از دیگری دست به دست هم دادند و در نهایت فشارهای پومپئوس بر تیگران پدر آن قدر سنگین شد که او تابعیت روم را پذیرفت.

این اتفاق موازنه را بر هم زد. بعد از به دست آوردن ارمنستان پومپئوس دیگر نیازی به کمک‌های فرهاد سوم نداشت و روم عملا به هدف خود که قرار دادن ارمنستان به عنوان دژي در برابر پارت‌ها و جلوگیری از حمله احتمالی اقوام ساکن قفقاز رسیده بود.

نهایتا در سال ۶۰ قبل از میلاد مهرداد و اُرُد پسران فرهاد او را کشتند و مهرداد سوم سلطنت را به دست گرفت.

این اتفاق روزهای سیاهی را برای شاهنشاهی اشکانی به همراه داشت.

درباره سلسله اشکانیان بیشتر بخوانید.

پایان پیام

نویسنده: کیمیا قنبری

خروج از نسخه موبایل