ارزیابی محله های بافت تاریخی باغ شهر خوانسار

ارزیابی محله های بافت تاریخی باغ شهر خوانسار از نظر پایداری کالبدی (مورد مطالعه: محله پُلِگوش)

به گزارش گلونی در چند دهة اخیر تغییرات و تحولات مختلف موجب آسیب به بافت تاریخی محله‌های شهر خوانسار شده است.

از این‌رو باید در جهت ایجاد پایداری در این محله‌ها گام برداشت. پایداری در محله در گرو پایداری در چهار بخش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و کالبدی است.

به ‌منظور دستیابی به پایداری در سه بخش اول، ابتدا باید به پایداری در سطح کالبدی که زیرساخت و پایة سه بخش دیگر محسوب می‌شود، دست ‌یافت.

اگر ضرورت ایجاد پایداری کالبدی در سطح محله پلگوش مطرح باشد، می‌توان سؤال کرد که شاخص‌های پایداری کالبدی کدامند؟ و با توجه به این شاخص‌ها محله پلگوش در چه سطحی از پایداری کالبدی قرار دارد؟

بافت تاریخی باغ شهر خوانسار

هدف پژوهش: این پژوهش با بیان مفهوم پایداری محله به دنبال استخراج شاخص‌های پایداری کالبدی و ارزیابی محله پلگوش خوانسار با توجه به این شاخص‌ها است.

روش پژوهش: در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از استدلال منطقی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی، شاخص‌های پایداری کالبدی استخراج می‌شود و با توجه به آن محلة پلگوش ارزیابی می‌شود.

به ‌منظور تحلیل محلة پلگوش از سه روش بررسی‌های میدانی، مطالعة طرح جامع شهر خوانسار و مصاحبه‌های عمیق با ساکنین استفاده شده است.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخص‌های پایداری کالبدی شامل هفت شاخص معماری ساختمان‌ها، چند عملکردی بودن ساختمان‌های عمومی، کاربری‌های استاندارد، تحرک و پویایی، فضاهای عمومی، دسترسی مناسب و کیفیت کالبدی است.

با توجه به شاخص‌های فوق و براساس تحلیل و بررسی‌های صورت گرفته در محله پلگوش سه شاخص کاربری‌های استاندارد، دسترسی مناسب و کیفیت کالبدی پایدار، شاخص معماری ساختمان‌ها، نیمه‌پایدار و سه شاخص چند عملکردی بودن ساختمان‌های عمومی، تحرک‌ و پویای و فضاهای عمومی، ناپایدار هستند.

برای دانلود مقاله کلیک کنید

نویسندگان: بابک عالمی، مرتضی مجیدی

با معماری ایرانی و ویژگی آن بیشتر آشنا شوید

پایان پیام

کد خبر : 280005 ساعت خبر : 8:00 ق.ظ

لینک کوتاه مطلب : https://golvani.ir/?p=280005
اشتراک در نظرات
اطلاع از
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات