گلونی

شاه کابل مطرب خرابات؛ داستان های کوتاه زنان افغانستان

شاه کابل مطرب خرابات؛ داستان های کوتاه زنان افغانستان

شاه کابل مطرب خرابات؛ داستان های کوتاه زنان افغانستان

شاه کابل مطرب خرابات؛ داستان های کوتاه زنان افغانستان

به گزارش گلونی کتاب «شاه کابل، مطرب خرابات» مجموعه داستان‌هایی از زنان هرات، بادغیس، فاریاب، کابل و… که چه در افغانستان مانده‌اند چه به ایران، اروپا یا کانادا مهاجرت کرده‌اند، زبانشان زبان دل ماست.

در کانال مرکز فرهنگی شهرکتاب درباره این کتاب آمده است:

داستان نویسی زنان در افغانستان با ماگه رحمانی (متولد ۱۳۰۳ش.) و انتشار اولین داستان کوتاه زنان در سال ۱۳۲۷ش. آغاز شد و ظهور نویسندگانی چون سپوژمی زریاب (متولد ۱۳۲۹ش.)، مریم محبوب (متولد ۱۳۳۴ش.) و پروین پژواک (متولد ۱۳۴۵ش.) فصل تازه‌ای در ادبیات داستانی زنان افغانستان گشود.

پس از وقفه‌ای در دهه هشتاد، داستان نویسی زنان در افغانستان جان تازه‌ای گرفت و موجی از نویسندگان به وضعیت زنان و مسائل جاری درونی کشور مانند جنگ، خشونت‌های خانوادگی، زن آزاری، ازدواج‌های اجباری، خودسوزی و… پرداختند.

اما اکنون با سیطره دوباره طالبان بر افغانستان در تابستان ۱۴۰۰ و به حاشیه رانده شدن زنان از اجتماع، آینده نامشخصی پیش روی مردم افغانستان است.

همین تغییر اوضاع زندگی زنان زیر چتر سیاه طالبان و چیرگی دوبارهۀ تاریکی بر سرنوشت مردمان انگیزه جمع‌آوری و انتشار این کتاب بوده است.

از میان داستان‌هایی که امکان گردآوری‌شان وجود داشت، با توجه به معیارهای کیفی و نیز این که پیش‌تر در ایران چاپ نشده باشند، آثاری از مریم محبوب، پروین پژواک، حمیرا قادری، شیما قاضی‌زاده، و سیمه بادغیسی، زاهده امینی، زهرا رحیمی، سمیه فصیحی و فروزان امیری در بازبینی برگزیده شدند.

این مجموعه شامل داستان‌های زنانی است از هرات، بادغیس، فاریاب، کابل و… که چه در افغانستان مانده‌اند چه به ایران، اروپا یا کانادا مهاجرت کرده‌اند، زبانشان زبان دل ماست.

برای تهیه کتاب بر روی لینک کلیک کند

معرفی سایر کتاب‌ها را اینجا بخوانید

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل